Workshopdag med fokus på attraktive foreninger og fællesskab


Hvert år afholdes Fleksibel Workshopdag for alle Foras medlemsforeninger. I begyndelsen af februar mødtes foreninger og skoler fra hele landet i Hornstrup Kursuscenter i Vejle til en dag med inspiration, netværk og dyrkelse af vores fællesskab.

Traditionen tro blev vi om formiddagen inspireret af en oplægsholder udefra. Inspirationsoplægget blev holdt af Torben Stenstrup, der gjorde os klogere på, hvordan vi udvikler stærke foreninger og fællesskaber. Torben Stenstrup driver til daglig virksomheden Foreningsudviklerne med sin kone, Helen B. Holm. De brænder begge for folkeoplysning og for at inspirere foreninger til at arbejde aktivt med foreningens potentialer for at tiltrække endnu flere.

Torben Stenstrup tog afsæt i sin bog ”Den attraktive forening – En håndbog om ledelse af frivillige og udvikling af foreninger”. Han gav os blandt andet indblik i, hvad der kendetegner attraktive foreninger og inspirerede til, hvad man selv kan gøre for, at ens forening bliver endnu mere attraktiv.

 

Skab magnetisk tiltrækningskraft til omverdenen

Ifølge Torben Stenstrup tiltrækker attraktive foreninger mennesker. De har en magnetisk tiltrækningskraft til omverdenen, der tæller alt fra medlemmer, kursister og frivillige til samarbejdspartnere, sponsorer, journalister og politikere. Attraktive foreninger er ifølge Torben Stenstrup kendetegnet ved åbenhed, anerkendelse og inkluderende fællesskaber. De har overskud og er velkørende, fejrer deres resultater løbende og giver plads til, at medlemmer kan komme med forslag og handle. Desuden ser attraktive foreninger muligheder frem for problemer, ligesom de kommunikerer aktivt både internt og eksternt.

Det lyder jo alt sammen meget godt. Men hvor skal man som forening begynde, hvis man gerne vil blive endnu mere attraktiv? Hvad kan man selv gøre for at løfte foreningen og fællesskabet? Torben Stenstrups svar er ret enkelt: Det handler om ledelse! Og eftersom det er bestyrelsen, der har foreningsledelsen, er det dem, der skal sikre sig, at de har kompetencer, indsigt, viden og ressourcer til at løfte og udvikle foreningen og fællesskabet.

 

Torbens Stenstrups tre supervåben

Torben Stenstrup gav sit bud på de tre vigtigste pointer fra bogen i forhold til foreningsledelse. Det er tre pejlemærker, som bestyrelsen kan huske på, når de sætter sig for at løfte foreningen fra at være nogenlunde til at blive superattraktiv. De tre supervåben, som Torben Stenstrup kaldte dem, kan minde bestyrelsen om at få stillet de relevante spørgsmål; om at være løsningsorienteret og fokusere på muligheder; og sidst, men ikke mindst, om aktivt at facilitere fællesskabet i foreningen, blandt andet for at få endnu flere med i dialogen. Opsummeret er de tre supervåben:

· Gode spørgsmål som dåseåbner

· Anerkendende kommunikation

· Faciliterende ledelse

Ud over inspirationsoplægget faciliterede Torben Stenstrup to workshops i løbet af eftermiddagen. Først om, hvordan foreninger skaffer flere medlemmer (og aktiverer dem, de har) og dernæst om, hvordan man tager den svære samtale i foreningen. I denne artikel kan du læse mere om resten af workshopdagen.

 

Du kan læse mere om Torben Stenstrups bog og hans model over den attraktive forenings aspekter i Fora Magasinet #4 2022.

Du kan finde slides fra dagen på Foras intranet.

Har du spørgsmål til den sekretariatsmedarbejder, der underviste på din workshop, er du velkommen til at kontakte dem. Find kontaktoplysninger på alle sekretariatsmedarbejdere i Fora her.