Projekter og indsatser


Foras projekter og indsatser relaterer sig til hovedsageligt til to af vores strategis indsatsområder, nemlig bæredygtighed, samt nye aktiviteter og målgrupper.

I relation til bæredygtighed, forstår vi det i Fora som et bredt begreb, for os selv og for borgerne. Derfor er der ikke kun tale om bæredygtighed i et klimaperspektiv, men også bæredygtighed i en økonomisk, social og mental forståelse. Kort fortalt, vil vi i Fora have bæredygtige foreninger, der i en bred forstand inspirerer til en mere bæredygtig verden, for eksempel ved at vise hvordan man kan gøre verdensmål til hverdagsmål.

Det andet indsatsområde, nye aktiviteter og målgrupper, handler i høj grad om, at Foras medlemsforeninger og -skoler skal tilbyde aktuelle og relevante aktiviteter, uanset om man har uddannelse og dannelse som formål, eller man arbejder for at udbrede og understøtte kreativitet, sundhed og livskvalitet. Det vil vi blandt andet gøre ved at udvikle nye aktivitetstyper, der gør folkeoplysningen relevant for flere borgere, på nye måder.

Dyk ned i vores forskellige projekter og indsatser, via menuen.