Stedets betydning


Bæredygtighedsnetværket i Fora mødes ikke hvor som helst. For det er ikke ligegyldigt, hvor man vælger at holde sine møder.

Af Louise Wulff Andersen, udviklingskonsulent i Fora

Når vi planlægger møder i Foras bæredygtighedsnetværk, er vi inspireret af en tilgang, der så småt vinder indpas i skoler og uddannelsesinstitutioner i forhold til undervisning i bæredygtighed. Det kaldes ’helskoletilgang’, oversat fra det engelske “a whole school approach to sustainability”.

I den tilgang ses læring som noget, der rækker langt ud over pensum, og som er tæt forbundet med det, der praktiseres af en institution gennem ledelse, drift, indkøb mv. Et led i tilgangen handler om, hvor vi lærer. Inspireret af dette holder bæredyg tig hedsnetværket ikke møder i et hvilket som helst mødelokale.

TANKERNE SKAL UDFORDRES
Stederne, vi mødes, skal nemlig understøtte den fælles mission, vi har i netværket. Rammerne skal inspirere til, hvordan man som forening kan arbejde med bæredygtighed, forandring og verdensmål ude i lokalsamfundet.

Netværkets seneste møde var i ”Posthuset” i Kolding. Posthuset er en socialøkonomisk hub med slidte vægge og en svag lugt af skimmel. Men i disse rustikke rammer var der et helt unikt fællesskab for virksomheder med bæredygtige forretningsmodeller.

For John Arnshof, som er medlem af netværket og frivillig i FO Nordfyn, kan utraditionelle mødesteder være med til at udfordre vores tankemønstre. Om Posthuset som mødested for bæredygtigheds netværket sagde han meget rammende:
”Vores tankemønstre skal udfordres, for at vi kan ændre noget. Skide være med, om skrivebordet er nyt eller gammelt”.

Inspireret af helskoletilgangen får vi i øvrigt vegetarisk mad i netværket og sørger for, at mødestederne er nemme at komme til med offentlig transport. Bæredygtighed, når vi transporterer os, er nemlig også en central del Foras bæredygtighedsprincipper, som man kan læse mere om her.

Denne artikel blev bragt første gang i Fora Magasinet #3 2023.