Introkursus for nye og nyere formænd


Det kan være en stor mundfuld at ”sætte sig i formandsstolen” i en folkeoplysende forening. Dels er der de formelle ting at sætte sig ind i og holde styr på, dels er de lovmæssige ting omring jeres aktiviteter, og dels er der alt det mere uformelle. Hvad ligger der i formandsrollen? Hvad er forventninger til mig som formand? Hvad er den bedste arbejdsdeling mellem skoleleder og formand? Og hvordan kan jeg skabe rammerne og bibeholde rammerne omkring en god kultur og stemning i bestyrelsen?

På dette introkursus vil du få svar på de grundlæggende spørgsmål, og vi lægger op til, at der er tid til også at snakke om de konkrete spørgsmål og/eller udfordringer du har oplevet, i den tid du har været formand. 

Indhold 

  • Indblik i folkeoplysningsloven og reglerne omkring jeres forening og aktiviteter 

  • Bestyrelsen som arbejdsgiver - regler og forpligtelser 

  • Formanden som leder 

  • Samarbejde i bestyrelsen 

  • Udfordringer og refleksioner

Praktiske oplysninger

Tidspunkt: Lørdag den 3. juni kl. 10.00 - 16.00

Sted: Odense/Nyborg (sted oplyses senere)

Pris: Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 150 kr. ved afmelding senere end 3 dage før. 

Tilmeldingsfrist: Senest den 14. maj 2023

Tilmelding: Send en mail til marlene@fora.dk