For medlemmer


Fora er medlemmernes organisation. Uden medlemmer - intet Fora. Derfor ser vi det som vores vigtigste opgave at servicere medlemsforeningerne så godt som muligt. Det betyder, at vi har en lang række tilbud, der har til formål at hjælpe med at løse opgaver i foreningernes daglige arbejde.

Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger og daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet.

Vi vil skabe sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar. Vi ønsker en folkeoplysning, der skaber forandring i samfundet ved til stadighed at være relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og vores fællesskab.

Foras medlemsforeninger er en del af et fællesskab og har som medlemmer mulighed for at få forskellige services fra sekretariatets medarbejdere. Jeres medlemskab af Fora giver foreningen en masse fordele: 

  • Vi støtter Foras foreninger økonomisk
  • Vi kan lette hverdagen
  • Vi tilbyder viden og inspiration
  • Vi tilbyder råd og vejledning
  • Vi hjælper med synlighed
  • Vi bakker op om nye initiativer, udsyn og samarbejde
  • Vi giver mulighed for at være aktiv i landsforbundet

VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24