Debatindlæg - Kære Mogens Jensen


Foras formand, Karen Maigaard, reagerer i et debatindlæg hos Kulturmonitor, på Mogens Jensens idé, om en samlet vision for dansk kulturpolitik frem mod 2040.

Kære Mogens Jensen: En fælles og langsigtet kulturvision lyder godt, men...

Sådan lyder overskriften på formand Karen Maigaards debatindlæg hos Kulturmonitor, hvor hun svarer på Mogens Jensens tanker om en 'Kulturvision 2040', der blandt andet skal udpege "den forældede lovgivning og tilsandede strukturer," som Jensen skriver.

"Men spørgsmålet er, hvordan vi reelt skaber forandring, så kulturen – selv med en 2040-vision – ikke atter bliver offer for uforpligtende løfter, der blot henviser til, at man vil gøre noget på et tidspunkt, men ikke hvornår og af hvem," skriver Karen Maigaard. "Kulturen er en af samfundets grundpiller, og folkeoplysningen er en af kulturens. Lad os behandle dem derefter: Som en investering i både nutid og fremtid."

Læs hele debatindlægget her