Design Thinking med Thomas


Thomas Sture Rasmussen er bibliotekar og idemaskine. Fra sin plads på Ballerup Biblioteker gennem +20 år har han været med til at udvikle nye tilbud, så bibliotekerne er forblevet relevante. Nu udvikler han ideer i forhold til FN's verdensmål, og det er ofte grundgreb fra metoden Design Thinking, han bruger, når han ideudvikler.

Biblioteker landet over har i udpræget grad mærket forandringens vinde som en storm i ansigtet. Bibliotekerne har været tvunget til at forandre sig indefra, for jo større Internettet blev fra 90’erne og frem, jo mere måtte bibliotekerne tilpasse deres fysiske bogsamlinger, musik-CD’er og magasiner til de nye digitale tilbud. Hvis folkebibliotekerne stadig skulle være relevante, måtte de finde på noget. Få ideer til at genopfinde sig selv.

”Konkurrencen fra alt det, der begyndte at ske på nettet i sin tid, kunne måles direkte på bibliotekernes udlån. De faldt. Men i stedet for at dreje nøglen om, blev vi nogen af de første til at tilbyde internet til borgerne, og vi hjalp dem aktivt med, hvordan man brugte nettet. Det digitale fik rigtig godt fat fagligt i bibliotekspersonalet, og mange biblioteker har i dag udviklet sig til digitale samlingspunkter. Nogle har makerspaces, 3D-printere og robotter, som folk kan eksperimentere med. Vi er stadig boghuse, men vi er så meget mere end det”, forklarer Thomas Sture Rasmussen.

PARTNERSKABER ER EN GOD IDÉ
Bibliotekerne blev ganske enkelt gode til at få ideer. De udviklede et idé-værktøj, som vi kommer ind på lidt senere. For Thomas Sture Rasmussen pointerer, at dét at få ideer til, hvem man kan lave samarbejder med, er afgørende.

”At gøre alting selv og alene, er ikke nok. Man når ikke altid så langt ud til folk. Er man flere om at lave noget sammen, kommer der tit flere mennesker. Det er et helt enkelt greb, og det giver større chance for at lave en succes”, siger Thomas Sture Rasmussen, og fortsætter: ”Det gælder om at vide, hvem derved det, der er værd at vide i et konkret projekt. At blive et godt sted for eksempelvis foredrag kræver selvfølge lig, at man ved, hvem der har noget spændende at sige og kan hive folk ud af stuerne. Men, man skal også kunne danne handlefællesskaber med andre, som man føler sig beslægtet med, og fx skabe nye debat- og arrangementsformer, der tiltrækker borgerne”

Læs resten af artiklen, der bl.a. også indeholder Thomas' tips og tricks til godt samarbejde, i det seneste Fora Magasin  fortsæt fra GREBET: DESIGN THINKING

Foto: Sofie Dreijer