Tre medlemmer får tilskud via DFS' udviklingspuljer


Tre af Foras medlemmer, Daghøjskolen Sydvestjylland, Fora Hvidovre og Kursustrappen, er blandt de 18 modtagere af tilskud fra DFS' udviklingspuljer i 2023.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) bevilger i år tilskud til 18 modtagere, fra de to udviklingspuljer som DFS administrerer. De to puljer er DFS' udviklingspulje til folkeoplysning, samt Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. I år er midlerne blevet uddelt efter temaet: FN's 17 verdensmål og bæredygtighed.

Tre af Foras medlemmer er blandt de i alt 18 modtagere af tilskud fra DFS, her i 2023. De tre modtagere er:

 

  • Daghøjskolen Sydvestjylland, som får 75.337 kr. til projektet Verdensmålsudfordringer på havnen.

I projektet vil Daghøjskolen Sydvestjylland give deltagerne mulighed for at skabe nye løsninger på gamle udfordringer.

Det sker via konkrete problemstillinger, der stilles af Esbjerg Havns virksomheder i samarbejde med Verdensmålshuset GENIN. Det kan fx være udfordringer med livet i havet, affald, sundhed, lighed, trivsel og uddannelse.

Herved opnår deltagerne en stor grad af konkret læring, involvering og mening. Ideer og løsninger vil blive formidles til de virksomheder, der deltager.

 

  • Fora Hvidovre, der modtager 150.000 kr. til Projekt Grøn Platform.

Med 'Projekt Grøn platform' for handling vil Fora Hvidovre understøtte den bæredygtige omstilling og indfrielsen af FN's verdensmål ved at fremme almindelige borgeres deltagelse i lokale grønne handlefællesskaber.

Målet er at øge kompetencerne og kapaciteten til bæredygtig forandring gennem udviklingen af;

1) et debat- og fællesspisningsformat, som inspirerer og klæder deltagerne på til at bidrage til at handle grønt i hverdagen

2) en platform for grønne, folkeoplysende aktører, som bidrager til debat- og fællesspisningsformatet, og sikrer den lokale forankring og opbakning hertil.

 

  • Kursustrappen Frederiksberg S/I, der får 52.000 kr. til at udvikle nye livsmestringsforløb for udsatte unge, som deltager i FVU-undervisning og på brobygningsforløb.

Projektet består af seks korte temaforløb under arbejdsoverskrifterne: mad og hygiejne, genbrug og krea-skills, hverdagens handy-skills, hjælp Verden, samt affaldshåndtering.

Målet er at styrke unges mentale trivsel, øge deres muligheder for at tage en uddannelse og blive selvforsørgende, samt give dem kompetencer til at udøve aktivt medborgerskab, samt at forløbene efterfølgende vil indgå som en del af Kursustrappens almene udbud til udsatte unge.

 

Der var i alt 50 ansøgninger til de to udviklingspuljer, hvorfra der samlet set blev bevilget 1.909.754 kr.

Se den fulde liste af modtagere her