Om Fora

Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger og daghøjskoler, som fordeler sig over hele landet.

Fora tilbyder folkeoplysende kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld læring med mening. Vi tror på fællesskabet - både lokalt og internationalt. Vores kurser og aktiviteter dækker eksempelvis kreative håndværk, sundhed og bevægelse, musik og kunst, sprogundervisning og kulturkendskab samt foredrag og debatarrangementer.

Fora arbejder for at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet. Fora vil skabe åbne sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer sig og tager ansvar.

Vores vision er at skabe folkeoplysning, der til stadighed er relevant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, og derigennem bidrager til forandring i samfundet.

 


21. januar 2022

Folkeoplysningsudvalgene nedsættes nu – skal du være med?

I tiden lige efter en ny kommunalbestyrelse træder til, nedsættes der ofte det, der kaldes ”folkeoplysningsudvalget” og som på paragrafsprog hedder §35, stk. 2-udvalget. I nogle kommuner vælges medlemmerne, i andre udpeges de. Lige nu er der altså mulighed for at …

LÆS MERE20. januar 2022

Kan foreninger se frem til digital løsning, der letter bankbyrder?

En foreningsarbejdsgruppe har siden sommeren 2021 anbefalet, at der bliver lavet en digital selvbetjeningsløsning til foreninger, som kan bidrage til at lette foreningers byrder i forhold til bankernes hvidvaskkontroller. Fora afventer Erhvervsministerens svar på tidsplanen for løsningen.

I foråret 2021 blev der nedsat en foreningsarbejdsgruppe anført af bankernes brancheforening Finans Danmark, som skulle kigge på løsninger og byrdelettelser for foreningslivet i forhold til hvidvaskkontrollen. Myndighederne har pålagt banker at kontrollere kun…

LÆS MEREMAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

FAGKURSUS