Folkeoplysningen flytter mennesker


Små jobs blev nærmest mantraet for Reformkommissionens 3. og sidste rapport, der sætter fokus på reformer og indsatser for udsatte unge og voksne. Det er FOKUS Folkeoplysning, der er Foras medlemsforening i Aalborg, rigtig glade for.

Gennem de seneste 4 år har de med deres indsats ”Små jobs med mening”, i samarbejde med kommunen og en række virksomheder, bragt borgere fra en udsat position og ind på arbejdsmarkedet i små reelle jobs, der giver mening både for den enkelte og for virksomheden. En indsats der er en kæmpe succes, fortæller Bjørn Salling, direktør i FOKUS Folkeoplysning. Når Reformkommissionen blandt andet betoner partnerskab mellem kommuner, virksomheder og civilsamfundet har de fat i den lange ende, mener Bjørn:

”Den helt unikke partnerskabsmodel mellem kommunen, erhvervsnetværket og os som folkeoplysende organisation er afgørende for succesen sammen med det folkeoplysende udgangspunkt, hvor vi tager udgangspunkt i folks drømme og forudsætninger,” fortæller Bjørn.

Netop udgangspunktet i den enkelte, er en afgørende faktor for at lykkes. For en stor del af denne målgruppe, er der et godt stykke vej hen til det første lille job. Det er mennesker, der har slået sig gevaldigt på skolen og på ”systemet”. De har brug for i et trygt miljø, der markant adskiller sig fra både skole og ”system”. De har brug for hjælp til at udvikle de sociale og personlige kompetencer, der skal til for at kunne indgå i en arbejdsmæssig relation i deres tempo. Dét er folkeoplysningens kernekompetence i relation til beskæftigelsesindsatsen, og vi opnår gode resultater, fordi udgangspunktet tages i den enkelte og ikke i systemet. Der arbejdes reelt helhedsorienteret og med høj grad af fleksibilitet, både organisatorisk og i form af en ganske radikal undervisningsdifferentiering.

Små jobs er et vigtigt element i indsatsen for udsatte borgere, og der er mange gode takter i rapporten. Men det er vigtigt at huske, at vejen derhen er både kompleks og temmelig kringlet for de fleste i målgruppen. Derfor er der fortsat brug for initiativer og indsatser, der giver massiv støtte på vejen til jobbet – og også det første lange stykke tid efter det lille job med mening er landet. Det er her folkeoplysningen kan noget afgørende. Det perspektiv håber vi politikerne tager med i de kommende drøftelser af Reformkommissionens forslag.