Foras Bæredygtighedsprincipper


I Bæredygtighedsprincipperne kan du se, hvad vi konkret vil gøre i forhold til bæredygtighed i bestyrelsen, i driften af sekretariatet og når vi holder arrangementer i regi af Fora.

I vores bæredygtighedspolitik har vi skrevet noget om, hvad vi forstår ved bæredygtighed og om hvilke indsatser vi vil sætte i værk. Bæredygtighedsprincipperne handler om, hvad vi helt konkret vil gøre.

 

 1. Mødesteder
  1. Når vi vælger møde- eller konferencested, vægter vi, at det skal være nemt at komme til med offentlig transport, så man ikke er nødt til at køre bil, for at kunne deltage.
  2. Mødestedet skal så vidt muligt være bæredygtigt, fx ift. mad, energiforbrug, vask, økologi og lokale råvarer.

 2. Transport
  1. Når vi kører, vægter vi samkørsel, så bilerne er så fyldte som muligt, så CO2-udledningen pr. deltager nedbringes.
  2. Vores retningslinjer for transportgodtgørelse understøtter samkørsel.

 3. Mad & øvrig forplejning
  1. Al forplejning på møderne er som udgangspunkt vegetarisk. Kød kan tilvælges ved tilmeldingen til mødet.
  2. Mødestedet skal kunne levere en vegetarmenu, der kulinarisk er på linje med stedets øvrige udvalg.
  3. Mødeforplejningen på sekretariatet er så vidt muligt vegetarisk, økologisk og lokal.

 4. Gaver og repræsentationer
  1. Når der indkøbes (spiselige) gaver ifm. repræsentation, oplægsholdere og lignende vægter vi økologi og lokalt producerede varer.

 5. Tryksager og merchandise
  1. Papir og tryksager i Fora er altid på genbrugspapir.
  2. Vi bruger bæredygtige trykkerier.
  3. Når sekretariatet skal skifte kopimaskine, skal den være miljørigtig.
  4. Når vi laver Fora merchandise, skal det så vidt muligt produceres bæredygtigt i forhold til materialevalg, produktionsforhold og holdbarhed.

 6. Indkøb og forbrug
  1. Ved nyanskaffelser på sekretariatet skal bæredygtighed vægtes. Fx ved
   indkøb af el-artikler, møbler, lamper, hårde hvidevarer osv.
   b. Sekretariatet skal have en el-leverandør, som leverer grøn energi, og som
   helst også bidrager til at udbygge den bæredygtige energi.

 7. Økonomi
  1. Vi vælger en bæredygtig bank
  2. Hvis der skal foretages investeringer, skal de være bæredygtige.

 

Løbende revidering af Foras bæredygtighedsprincipper
Foras bæredygtighedsprincipper revideres løbende, så vi på sigt kommer hele vejen omkring den bæredygtige omstilling af Fora. Hvis du som medlem har forslag til temaer, som Fora bør tage stilling til, eller forslag til hvordan de eksisterende principper kan uddybes eller udvides, så send dem til sekretariatet. Så sørger vi for, at bestyrelsen får dem i hænde ifm. næste revidering.

 

Læs mere om arbejdet med bæredygtighed i Fora her: