Valg til posten som Foras nye bestyrelsesleder


På fredag den 3. maj holder Fora landsmøde, hvor der skal stemmes om vedtægtsændringer. Bliver de vedtaget, giver formand Karen Maigaard stafetten videre og der vil være valg til posten som Foras nye bestyrelsesleder.

To har valgt at stille op til posten som Foras nye bestyrelsesleder: nuværende næstformand Elsebeth Gerner Nielsen og skoleleder hos Folkeakademiet Sydfyn, samt medlem af Foras bestyrelse, Steen Tinning.

I sin præsentation skriver Elsebeth Gerner Nielsen: ”Der er brug for folkeoplysning og fællesskab og husflid mere end nogensinde. Kriserne må løses i fællesskab. Tænk, hvis alle unge kunne 'gå til håndværk'. Tænk, hvis flere 'gik til folkeoplysning'. Lagde telefonen. Talte med hinanden. Det er det, I – aftenskoler, daghøjskoler og husflidsforeninger – allerede hjælper med, og som jeg - hvis I ønsker det – gerne understøtter som spydspids for Fora.”

Steen Tinning skriver i sin præsentation: ”Jeg har arbejdet for at styrke folkeoplysningen i årtier. Både som medlem af Folketinget i 1980´erne, som medarbejder ved Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning, som ansat i Dansk Oplysningsforbund og senere som ledende medarbejder i DGI. Som leder af bestyrelsen kan jeg bidrage med hurtigt at se kernen i en problemstilling, gode samarbejdsevner og evnen til at skabe resultater i fællesskab. Det gælder både i forhold til udviklingen af Fora som organisation, og i det udadvendte arbejde hvor revision af folkeoplysningsloven bliver en vigtig opgave.”

Læs de komplette præsentationer af kandidaterne til posten som bestyrelsesleder, samt præsentationerne af de opstillede til Foras bestyrelse, i valgavisen på intranettet.