Næstformanden har ordet: Trivsel rimer på håndværk, kreativitet og folkeoplysning


Trivselskommissionen har igangsat en folkehøring med henblik på at få svar på, dels hvad trivsel for børn og unge er, dels forslag til løsninger.

Af Elsebeth Gerner Nielsen, næstformand i Fora.

For mig at se har vi i Fora og i folkeoplysningen i det hele taget meget at byde på, når det kommer til trivsel. Derfor er vi i gang med at lave et svar til Trivselskommissionen. Det kan vi gøre under overskriften ”Gå til håndværk”. Overskriften er inspireret af en håndværksmester i Christiansfeld, som inviterer unge til at bruge sit værksted. Han lader dem ”gå til tømrer”. Oversat til nogle Fora-eksempler:

  • På Hørvævsmuseet kan børn og voksne gå til vævning sammen. Lære om hør. Andre husflidsforeninger inviterer på weekender, hvor familier, inklusive bedsteforældre, kan lære håndværk sammen.
  • Hos 1748 i Odense får unge mulighed for at dyrke musik, teater og design ved siden af HF-studiet (Flow). Det giver dem energi til at klare studiet.
  • På Daghøjskolen Vera i København og Sydvestjyllands daghøjskole i Esbjerg, og på daghøjskolerne i det hele taget, har man gode erfaringer med at skabe et stressfrit og eksamensfrit (præstationsfrit) miljø for unge. De lærer f.eks. at lave mad og løse andre praktiske opgaver. ”Man oplever at unge især begynder at trives igen, når de lykkes med noget og gerne, når det er noget håndgribeligt”, siger Helge Bech, skoleleder i Esbjerg.  Læs også om f.eks. Kompetencehusets fine aktiviteter i Den Rullende Daghøjskole med fokus på sårbare unge (psykiatriske patienter).
  • Hos FOKUS i Aalborg har man haft mere end 150 sårbare unge igennem ”Ler former mennesker”: Et kreativt frirum for unge, hvor de kan komme og glemme sige selv i et præstationsfrit miljø. Hvor hænderne tager over. Der er ikke tale om et terapeutisk forløb, men et keramik-kursus med fokus på faglighed, ro og fordybelse. Omdrejningspunktet er de håndværksmæssige færdigheder. Når et forløb starter og slutter, udfylder deltagerne en WHO-fem trivselsmåling. Målingen viser, hvordan det har påvirket de unge at deltage på kurset. 86% har fået en væsentligt forbedret mental trivsel! Efter bare seks gange på et keramik-kursus har deltagerne det – mentalt - meget bedre. Planen er nu at forsøge at udbrede initiativet til hele landet gennem Foras forskellige afdelinger.

Budskabet til Trivselskommissionen: Børn og unge skal have meget bedre mulighed for at bruge hænderne og kroppen end de har lige nu. Vores erfaringer viser det. Det samme gør forskningen. Anne Kirketerp har blandt andet dokumenteret håndværkets trivselsfremmende effekter med sin craft-psykologi. 

Kære Trivselskommission: Folkeoplysningen er klar til at skabe rammer, som kan understøtte børn og unges trivsel. Lad os være med i kulturpasset. Lad os være med til at udbyde valgfag a la "gå til håndværk" til folkeskolen.

Samtidig en opfordring til os selv: Lad os blive endnu bedre til at bruge alt det vi kan inden for husflid, daghøjskoler, aftenskoler og aktivitetsforeninger til at gøre livet bedre for børn og unge. Vi kan lære dem at kigge op. Få dem væk fra skærmen. Ned i kroppen, ud i hænderne, stemmen og materialerne.

Skriv til Elsebeth Gerner Nielsen eller Marlene Berth Nielsen, hvis du har eksempler og ideer, du gerne vil have, vi tager med i vores svar til Trivselskommissionen.

Man kan læse om Trivselskommissionen her.


VIL DU VIDE MERE:

Bestyrelsesleder, Håndværkernes Hus i Hjørring

Elsebeth Gerner Nielsen
E-mail: elsebeth@fora.dk