Indstillede til Foras ildsjælspris 2024


I år er der 11 indstillede til Foras ildsjælspris, som uddeles til landsmødet den 3. maj.

De indstillede er:

Bente Eriksen – skoleleder, Verninge Husflid

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Bente Eriksen har altid været en ildsjæl indenfor folkeoplysningen. Hun har været skoleleder i Verninge Husflid i siden år 2000, og er aftenskoleleder med en meget stor viden om og en levende interesse for folkeoplysningen og udviklingen af området. Bente brænder for folkeoplysningen, og hvad det står for. Bente gør tingene på sin egen måde og gennem alle årene har hun formået et udvikle Verninge Husflid fra en husflidsskole til en aftenskole i bredere forstand. Der er ca. sket en tidobling af kurser i tiden der er gået, siden hun kom til.

 

Chris Hall – underviser, Din Fritid

Indstillet af Marianne Salomon, formand for foreningen

Chris er indstillet, fordi han har udført et utrætteligt, tålmodigt og stort ekstra arbejde for at bistå Din Fritid med at etablere et mobilt keramikværksted. Underviser som udover det har lagt ufattelig mange frivillige timer. Chris udfører på sin stille måde de ekstra opgaver som vi i ledelsen slet ikke var opmærksom på fandtes, da vi startede keramik op. Det er på to år blevet din Fritid s største fag.

 

Chris McKay – skoleleder, Fora Fritid

Indstillet af Charlotte Månsson, Skovbo Aftenskole Forening

Chris brænder for folkeoplysning. Utrættelig ser han muligheder og engagerer sig både lokalt og i Fora. Chris har siddet i mange år i bestyrelsen og Foras puljeudvalg. Chris stiller altid de kritiske spørgsmål og sørger for at alle er klædt på fagligt inden beslutningerne tages. Han arbejder målrettet på at få Fora Fritid til at vokse sig rigtig stor. Chris er meget inspirerende at arbejde sammen med og har altid data klar til beslutningerne.

 

Flemming Christensen – bestyrelsesmedlem og underviser, Holbo Herreds Væverforening

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Flemming Christensen er en ægte ildsjæl. For mere end 10 år siden så han en mulighed for at oprette en trædrejer-gruppe i Holbo Herreds Væverforening, og han har etableret en rigtig velfungerende trædrejegruppe, som bare er blevet større og større med årene. Flemming er medlem af bestyrelsen, har været en energisk skoleleder, ligesom han underviser i trædrejning.

 

Hanne Beck Poulsen – skoleleder, Grindløse-Bogense Husflid

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Hanne har gemmen mange år været aktiv i Husflid i Bogense og er kreativ helt ind i sjælen og en ægte ildsjæl. Hun engagerer sig i alle de aktiviteter, som foreningen tilbyder. Hanne tænker husflid i alle sine vågne timer. Da et bestyrelsesmedlem foreslog en strikkefestival på Kysten i Bogense, kastede Hanne al sin energi ind på at løse de opgaver, der var forbundet med at etablere en strikkefestival på kort tid. Det finder jeg ud af, hører vi hende meget ofre sige.

 

Jette Marie Pedersen – underviser, Visborg Husflid

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Jette Marie er en institution i sig selv i foreningen. Hun er ”still going strong” efter 57 år som underviser i porcelænsmaling og glaskunst. Hun følger med i alt indenfor sit fagområde, deltager selv i kurser for at udvikle sig og vi synes det vil være fortjent med en sådan pris til Jette.

 

John Klinkby – formand, Håndværkernes Hus

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

John Klinkby nomineres til årets ildsjæl for sit enestående bidrag til samfundet gennem 25 års engageret lederskab som formand for Foreningen Håndværkernes Hus i Hjørring. Hans vedholdenhed og visionære tilgang har været afgørende for foreningens vækst og succes, hvilket fuldt ud opfylder målene i Folkeoplysningsloven om at fremme kulturelt arbejde og fællesskab. Johns vægt på, at foreningens aktiviteter skal skabe et stressforebyggende miljø, understreger hans dedikation til trivsel og velvære for alle involverede.

 

Krista Gerken – formand, Kolding Husflid

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Foreningen ønsker at indstille Krista i taknemmelighed og glæde over, at hun med så mange sprudlende ideer og så engageret energi og begejstring vil bruge så megen tid på at berige vores forenings medlemmer både kreativt, lærerigt og i fællesskab. Hun er en ildsjæl, der gennem tiden har været med til at udvikle husflidstanken. Krista sprudler af ideer, formidler dem videre til gennemførelse og afslutning. Hun støtter også gerne op om andres ideer ved dels selv at deltage, dels igangsætte kurser, der kan underbygge ideerne.

 

Lisbet Kristensen – ansat, Daghøjskolen Gimle og FO-Aarhus

Indstillet af sine kolleger

Lisbet har været ledende i processen med først udvikling af DOFO og dernæst har hun været primus motor på ASA - og har været det for alle Foras medlemsforeninger, foruden sine andre opgaver som regnskabsmedarbejder og tidl. regnskabschef. Hun har som supporter håndholdt hele processen for os kolleger. Lisbet nærmer sig muligvis pensionstiden, og vi synes, det er vigtigt at nå at anerkende hende inden det er for sent.

 

Lissi Kjær Christensen – formand, Ringkøbing Amts Husflid

Indstillet af Charlotte Månsson, Skovbo Aftenskole Forening

Lissi har en lang og stabil arbejdsindsats inden for Husflid og Fora. Hun har været guld i Foras puljeudvalg, i bestyrelsen og Forretningsudvalget. Hun tager utrættelig på messer over hele landet. Lissi er en altid uudtømmelig kilde af viden og hvordan tingene hænger sammen ”set med de lange briller”. Lissi bør hædres for at brænde for Fora på så mange fronter.

 

Marianne Mortensen – skoleleder, Midtfyns Husflid

Indstillet af bestyrelsen for foreningen

Marianne ER Midtfyns Husflid... Som vores formand sagde i sin beretning i april måned: "uden Marianne ingen Midtfyns Husflid". Hun er gennem årene blevet vores ansigt udadtil og i et lokalsamfund som vores er det "guld værd". Marianne er igangsætter på samarbejder på kryds og tværs og er aldrig bleg for selv at tage en tjans som hjælper i diverse sammenhænge eller ved møder i kommunalt regi, hvor hun også sidder i folkeoplysningsudvalget.