Fora-medlemmer modtager midler til udviklingsprojekter


Himmerlands Folkemusikskole og Odense Aftenskole modtager penge fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspuljer.

Tillykke til Foras medlemmer Himmerlands Folkemusikskole og Odense Aftenskole, der modtager penge fra DFS' udviklingspuljer. I år blev der uddelt midler til udviklingen af den lokale folkeoplysning indenfor temaet 'FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed'.

Himmerlands Folkemusikskole har fået tildelt 76.000 kr. til 'Skabende kompetencer ind i sammenspilsundervisningen. Et musikpædagogisk udviklingsprojekt', der ønsker at fremme en musikpædagogisk tilgang, der har det musikalske udtryk og elevernes skabende kompetencer som omdrejningspunkt i sammenspilsundervisning på aftenskoler, musikskoler mv.

Projektet vil:

1) Producere video og skriftligt materiale, der beskriver en ny praksisorienteret metode til undervisning i skabende kompetencer og sammenspil
2) Udvikle og beskrive metodiske værktøjer, der understøtter elevers selvstændige arbejde med det musikalske udtryk i sammenspillet

Odense Aftenskole har fået tildelt 73.600 kr. til projektet ’Jordbunden’, hvor de vil gennemføre en række aktiviteter, der skærper opmærksomheden på naturens mangfoldige væsen, naturens ressourcer og naturen som et refugium.

Målet med projektet er at give idéer til, hvordan naturen kan bruges og nydes gennem faktisk viden, praktiske, sanselige og kreative aktiviteter. Folkeoplysningen skal nå ud til de unge og motivere til livslang læring.

Projektet giver styrkede samarbejdsrelationer og erfaringer til at forme fremtidige aktiviteter og er en succes, hvis mindst 10 unge deltager i hver aktivitet.

Se alle projekterne, der i år modtager tilskud fra DFS, her