Flere frivillige? Del ejerskabet!


Foreningslivet mangler flere steder frivillige, og det kan svært at rekruttere nye. Ifølge Signe Brink Wehl, kunstfaglig chef på Roskilde Festival, er det især svært at finde og fastholde frivillige, hvis man tror, at der blot er tale om dejlig gratis arbejdskraft, som skal følge foreningens sæder og skikke og gentage det, man plejer

Af Helle Katrine Møller, redaktør og journalist i Fora

“Det er svært at generalisere om frivillighed. Men mange frivillige ønsker at berige deres liv med mening. At blive en del af en mission, udleve en passion eller dygtiggøre sig fagligt. Så man skal væk fra ideen om, at frivillige blot er gratis arbejdskraft. I Roskilde Festival taler vi om engagement, for der meget mere på spil for den enkelte frivillige end arbejde. Og man skal være klar til som fast stab at bruge mange ressourcer på at engagere og fastholde frivillige”, fastslår Signe Brinck Wehl.

Hun understreger, at hun ikke har erfaring med frivilligledelse i foreningslivet. Til gengæld er hun del af en organisation med en frivilligindsats, der omfatter mere end 30.000 mennesker.

DEL EJERSKABET
Kultur- og kunstlivet er en platform for inddragelse og fællesskab og er samtidig oftest afhængig af konkret frivillig indsats.

“På Pompidoucentret i Paris inkluderer man de frivillige i medarbejderstaben. De har i princippet den samme indflydelse som lønnede medarbejdere i både udvikling og afvikling af aktiviteter. De arbejder måske få timer, men centret satser benhårdt på at fastholde deres frivillige ved at se dem som medarbejdere og ikke som nogle, der kommer udefra og løser en lille hurtig opgave. De har indflydelse på, hvordan opgaverne bliver løst. De er en del af stedet. Og det er dét, der giver engagement”, siger Signe Brink Wehl. Roskilde Festival er meget opmærksom på det paradoks, der reelt er mellem afviklingen af festivalen, der på den ene side skal køre dybt professionelt og blandt andet opfylde en lang række sikkerhedskrav, og som på den anden side samtidig skal opleves som sjov og fuld af trivsel for de frivillige. Paradokset håndteres løbende. Og åbent.

“Det er min erfaring, at frivillige skal have reel indflydelse på den opgave de løser og indsigt i opgavernes sammenhæng med resten af organisationens indsatser. Har man ikke det, kan man nemt blive tilbageholdende og tvivlende, og sådan kan man hverken løse opgaver eller holde sit engagement højt. Jo mere konkret indflydelse, de frivillige har, jo sjovere bliver opgaverne, og jo dybere bliver engagementet”, mener Signe Brink Wehl.

AT ÅBNE SIG FOR DE FRIVILLIGE
Folkeoplysningsområdet har stolte traditioner. Men det betyder ikke, at man som bestyrelse kan gå ud fra, at de frivillige, man får med ind i foreningen, kender traditionerne. Man kan heller ikke forvente, at nye folk fortolker traditionerne ind i nutiden på samme måde som dem med flere år på bagen i foreningen. Det er afgørende, at den faste kerne formår at åbne sig op for nye folk og de ideer eller ønsker, nye kommer med.

“Man er nødt til at rumme de forskelle, der er. Dele ejerskabet. Åbne sig for nye fortolkninger, nye ideer. Min erfaring fra Roskilde Festival er, at det lige præcis er dét og det sociale fællesskab, der giver engagement, og som sikrer udviklingen af organisationen, så den beholder sin relevans for omverden”, slutter Signe Brink Wehl.

 

SÅDAN DELER MAN EJERSKABET DIFs 3 gode råd
• Giv frivillige adgang til jeres hus eller lokale
• Lad frivillige skabe egne aktiviteter
• Søg frivillige til særlige projekter
• Definer opgaven klart, men vær villig til at diskutere og rette til
• Lav fællesmøder om udvikling af nye aktiviteter og afvikling af planlagte aktiviteter, hvor alle frivillige er med.
1. Definer små opgaver og sæt et tidsestimat på. Når der bliver sat en ramme for opgaven, er det nemmere at sige ja.
2. Prik folk til opgaverne Det hjælper at gå aktivt ud og spørge folk. Man skal ikke vente på, de frivillige selv melder sig.
3. Anerkend de frivilliges indsats Husk at rose, når opgaver, både store og små, bliver løst godt. Det betyder så meget, og kræver så lidt.