Klumme: Mere skønhed – mere mening


Tilbage i maj måned gav kulturministeren en kulturpolitisk redegørelse til Folketinget. Ministeren gjorde rede for økonomien og situationen på området, men det var småt med politiske udmeldinger og politisk retning. Ministeren håbede dog at redegørelsen ville danne afsæt for en debat med Folketingets partier om en fremtidig samlet kulturpolitik for Danmark. Den debat skal Fora selvfølgelig også deltage i, og vi må starte med kulturpolitikkens formål: Hvad er meningen med at støtte kulturen, herunder folkeoplysningen?

Af Steen Tinning, medlem af Foras bestyrelse og skoleleder for Folkeakademiet Sydfyn. Foto: Gitte Madsen.

Som medlem af Folketinget var jeg kulturpolitisk ordfører fra 1981 til 1987 og jeg synes at kulturfilosoffen Augustin Girard har ramt det både smukt og præcist: Kultur og kulturpolitik skal handle om at give hvert af livets øjeblikke mere skønhed – mere mening. Ikke en hvilken som helst skønhed og mening, men en skønhed og mening, som udfolder sig på et fundament af demokratisk medleven og et humanistisk menneskesyn. Eller som det er formuleret i folkeoplysningslovens § 4, som handler om folkeoplysende voksenundervisning: Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Og det arbejder vi faktisk med i den folkeoplysende voksen undervisning hver eneste dag: Skønhed og mening.

Vi ved, at håndarbejde og håndværksaktiviteter, kan reducere stress, angst og depression og samtidig øge velvære, trivsel og livsglæde.

Vi ved, at vi lærer med kroppen forrest. Vi tænker ikke med hjernen. Det er det enkelte menneske, der tænker og lærer, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden. Eller som Aristoteles formulerede det for mange år siden: Intet er i bevidstheden, som ikke først var i sanserne.

Vi ved også at det at synge eller spille sammen, bidrager til at styrke fællesskabsfølelsen i en gruppe– og at vi øger produktionen af dopamin, når vi lytter til musik eller spiser god mad.

Det er en viden, vi har i baghovedet, når vi udbyder kurser i blandt andet pileflet, yoga, bindevævstræning og “lær at spille klaver til fællessang.”

Men det er ikke bestyrelsen for Folkeakademiet Sydfyn, som afgør hvad der giver skønhed og mening i vores lokale aftenskole – og det er heller ikke skolelederen. Det er først og fremmest undervisernes opgave, sammen med deltagerne. Derfor er vi både optaget af at have dygtige undervisere og af at have store ører, når vi lytter til de lokale borgeres ønsker til aftenskolen.

Vi skaber rammerne for at deltagerne kan give hvert af livets øjeblikke mere skønhed, mere mening.

Det er en stærk og smuk kulturpolitisk målsætning for vores arbejde, og det bliver spændende at se og høre, hvad kulturministeren og folketingets partier finder frem til.

Denne klumme blev bragt første gang i Fora Magasinet #1 2024