Kan foreninger se frem til digital løsning, der letter bankbyrder?


En foreningsarbejdsgruppe har siden sommeren 2021 anbefalet, at der bliver lavet en digital selvbetjeningsløsning til foreninger, som kan bidrage til at lette foreningers byrder i forhold til bankernes hvidvaskkontroller. Fora afventer Erhvervsministerens svar på tidsplanen for løsningen.

I foråret 2021 blev der nedsat en foreningsarbejdsgruppe anført af bankernes brancheforening Finans Danmark, som skulle kigge på løsninger og byrdelettelser for foreningslivet i forhold til hvidvaskkontrollen. Myndighederne har pålagt banker at kontrollere kunder for potentiel hvidvask, og bankerne sender regningen videre til kunder. Det har vist sig at være til stor ulempe for danske foreninger, der pålægges tidskrævende dokumentationsforpligtelser og dyre gebyrer uanset foreningens størrelse.

I juni 2021 afrapporterede forerningsarbejdsgruppen, og som en del af rapporten anbefalede de Erhvervsministeriet at igangsætte et arbejde for en digital selvbetjeningsløsning og en såkaldt risikoklassifikation for foreninger. Den digitale løsning og risikoklassifikation skal bidrage til at lette netop noget af det ekstra administrationsarbejde og de gebyrudgifter, der er blevet pålagt foreningerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtalte i december måned, at der er igangsat et analysearbejde i regi af Erhvervsministeriet, og i Altinget kan man læse, at regeringen lover, at der vil ligge en model klar for risikoklassifikation i andet halvår af 2022, men at arbejdet med at udvikle en model for digital selvregistrering stadig ikke er nået i mål. 

Man kan altså sige, at foreningsarbejdsgruppen anbefalinger har trukket støv i nogle måneder, men at der pt. pågår et arbejde med at finde ud af, hvordan man inden for erhvervs- og skatteretten kan administrere den anbefalede digitale løsning.

Fora har stillet Erhvervsministeriet følgende spørgsmål og forventer svar på dem inden længe:

  • Hvad er Erhvervsministerens tidsplan for at følge op på foreningsarbejdsgruppens* anbefaling om digital selvregistrering for danske foreninger?   

  • Arbejder erhvervsministeriet på at udvikle en model for digital selvregistrering i offentligt regi, eller overvejer ministeren at udlicitere opgaven? (Jf. Altinget d. 1. dec. 2021, i artiklen her, hvor det hedder, at ”Erhvervsministeren… foreslog, at private udbydere af digitale tjenester kunne ønske at udvikle og levere en løsning. Men altså ingen konkrete planer i støbeskeen.”) 

  • I fraværet af en digital løsning på området, hvad tænker ministeren så om ideen om at sætte småforeningernes dokumentationsforpligtelser og bankernes hvidvaskgebyr i bero, indtil Erhvervsministeriet fremlægger en løsning?

Vi opdaterer selvfølgelig siden her, når vi hører mere fra ministeren.