Bæredygtighed omstilling i Fora - en fælles rejse


Når bæredygtighedsagendaen en dag har sejret sig selv ihjel, vil den være en del af det værdimæssige baggrundstæppe for organisationer som vores, på samme måde som demokrati allerede er det. Vi har i årevis arbejdet med bæredygtighed i Fora, og nu kan du læse alt om vores indsatser på bæredygtighedsområdet ét sted.

 

Demokrati - ofte usynlig, men helt uundværlig

Engang var det en ny tanke, at demokratiet skulle være for alle. Det var nyt, at demokratiske værdier skulle gennemsyre alle Danmarks institutioner - fra den mindste lokale forening til måden vores land bliver ledet på. Men i dag er det en værdi, som er indlejret i rigtig mange hverdagssituationer, selvom vi ikke tænker over det. Vi har en forventning om, at vores stemme er værd at lytte til. Vi regner med, at vores foreninger og skoler bliver demokratisk ledet, og forarges over enevældige formænd og skoleledere. Vi forventer kort sagt, at tingene skal gå demokratisk til. Også selvom det sjældent er noget, vi sætter ord på. Vi siger for eksempel ikke "Jeg smutter lige til et demokratisk bestyrelsesmøde" eller "I weekenden skal jeg til et demokratisk landsmøde". Demokratiet 'passer ofte sig selv', og ind i mellem stiller vi skarpt på det, for at se hvordan det går med demokratiet samt for at undersøge og eksperimentere med, hvordan det også kan se ud.

Jeg tror, det er dér, vi skal hen med bæredygtigheden.

 

Bæredygtighed ind under huden

Hvad angår bæredygtighed, er vi i en læringsfase - både som borgerer og som forbund.

Vi øver os i at forstå, hvad bæredygtighed er, hvor vi skal tænke det ind og hvordan. Det kaster diskussioner og, både opløftende og ubehagelige, erkendelser af sig. Det kalder på vaneændringer, og det skaber sommetider gnidninger. Status quo udfordres. Vores forbrug fremstår i et andet lys end det gjorde for 10 år siden.

Vi har en gryende bevidsthed, om de aftryk vi sætter på vores omverden, men er stadig i gang med at lære, og ikke mindst udvikle, nye måder at opnå livsglæde på, uden samtidigt at nedbryde vores miljø, klima, økonomi, os selv eller mennesker omkring os. 

Det er en kompleks transformation. Den er spændende og udfordrende. Og i modsætning til zumba eller lakrids i alle madvarer, er det en trend, som nok ikke sådan lige driver over igen.

Det har konsekvenser at være passiv i den bæredygtige omstilling, og samtidigt er det svært at være aktiv. Hvad skal jeg gøre og hvordan? Hvilke kilder kan jeg stole på? Hvor meget betyder det, at jeg slukker lyset i forhold til at skære ned på kødet osv. Det er en stor rejse for os alle - både personligt og organisatorisk.

Jeg drømmer om, at bæredygtighed en dag vil være en lige så naturlig og integreret værdi i måden, vi laver folkeoplysning på i Fora, som demokrati allerede er det. At vi en dag ikke længere behøver at skrive "bæredygtigt" ved alt, som har en bæredygtig vinkel - simpelthen fordi det er noget, vi altid allerede har tænkt ind i måden, vi eksempelvis afholder kurser og aktiviteter på, i de forfriskninger vi serverer, i de valg vi træffer omkring opvarmning, vand og elforsyning i vores lokaler.

Nu og da vil vi åbne op for samtalen om, hvorvidt vi kan gøre tingene endnu bedre, og vi vil kunne trække på den nye viden og de nye teknologier, som uden tvivl vil dukke op i de kommende år. Men ellers vil bæredygtighed være en naturlig del af det værdimæssige fundament for måden, vi er sammen på.

Og man behøver ikke have bæredygtighed som interesse, for at være med på rejsen. Alle kan være med til at passe på vores klode og de kommende generationer, ved at tænke bæredygtige hensyn ind i den måde vi udlever de ting, vi holder af - vores håndværk, vores rejselyst, vores madglæde, vores glæde ved møbler og tøj osv.

 

Fora er i gang - hjælp os med at nå endnu længere!

I Fora har vi længe arbejdet på at rykke os i en mere bæredygtig retning, og vi vil gøre, hvad vi kan for at invitere flest mulige af vores medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere med på rejsen.

denne side kan du læse mere om de ting, vi allerede gør og har gjort. Hvis du er medlem, vil vi rigtig gerne høre, dine idéer og input til områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre, eller til udviklingsprojekter vi skal lave sammen.

 

 


VIL DU VIDE MERE: