Folkeoplysningsudvalgene nedsættes nu – skal du være med?


I tiden lige efter en ny kommunalbestyrelse træder til, nedsættes der ofte det, der kaldes ”folkeoplysningsudvalget” og som på paragrafsprog hedder §35, stk. 2-udvalget. I nogle kommuner vælges medlemmerne, i andre udpeges de. Lige nu er der altså mulighed for at stille op og få indflydelse på folkeoplysningsområdet i jeres kommune i de kommende år. Som medlem af udvalget vil I komme tættere på jeres kommune, få blik for, hvordan tingene gøres i dag, og få mulighed for at påvirke, hvordan de skal gøres i fremtiden. Med andre ord kan I være med til at forbedre jeres egne vilkår i kommunen ved at komme med i udvalget.

I Folkeoplysningsloven står der, at alle kommuner er forpligtede til at inddrage folkeoplysende aktører i udvalg, der skal ”inddrages i alle sammenhænge af generel betydning” for folkeoplysning i kommunen. Udvalget inddrages altså både i: 1) kommunens folkeoplysningspolitik, 2) budgettet på området og 3) ved vedtagelse af regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Alle kommuner har altså en form for §35, stk. 2-udvalg, men det er forskelligt hvornår og hvordan man stiller op, samt hvordan udvalget er sammensat.

Her er tre ting, I kan gøre, hvis I gerne vil stille op til udvalget:

  1. Undersøg, hvor og hvornår valget til udvalget finder sted i netop din kommune
  2. Find ud af, hvordan opstillingsproceduren er i din kommune
  3. Hvordan foretages selve valget? Hvem kan stemme? Hvordan? Osv.

Hiv fat i mig, hvis I overvejer at stille op, og har behov for sparring.


VIL DU VIDE MERE: