Gå i dialog med jeres kommune


Efter de gentagne nedlukninger savner en del af Foras skoler og foreninger stadig deltagere på tilmeldingslisterne. Fora opfordrer derfor til at gå i dialog med kommunen.

Det er virkelig glædeligt, at alle Corona-restriktioner nu bortfalder fra og med den 1. februar.  

Men den høje smitte, nedlukningen og restriktionerne har imidlertid haft betydelige negative konsekvenser for tilmeldingerne i langt de fleste foreninger og aftenskoler. 

Der er desværre ikke udsigt til statslig kompensation længere frem end d. 31. januar. Økonomien på de enkelte hold er derfor udfordret, men der er en mulighed for, at kommunerne kan række jer en hjælpende hånd. De fem landsforbund opfordrer derfor alle foreninger og aftenskoler til – gerne via jeres aftenskolesamråd - at gå i dialog med kommunen om at kunne bruge forhøjet tilskudsbrøk til de hold, der har færre deltagere end normalt, og altså derfor er nødlidende pga. Corona her i forårssæsonen.   

Vi ved, at enkelte kommuner allerede har tænkt på at hjælpe aftenskolerne igennem et forventeligt svært forår. En vestjysk kommune har eksempelvis meldt ud til aftenskolerne, at de i 2022 får mulighed for at anvende brøken ”for små hold” til al undervisning, dog med det forbehold, at det samlede tilskud skal holdes inden for tilskudsrammen.  

Mange kommuner er opmærksomme på, at aftenskolerne kan gives muligheden for at anvende tilskuddet mere fleksibelt ved fx at give en højere brøk, som normalt er knyttet til ”undervisning m.v., der forudsætter små hold”. Det har Kommunernes Landsforening nævnt som et hjælpeværktøj og en håndsrækning til aftenskolerne ved et webinar allerede i efteråret 2021. 

Hvis ikke dialogen med kommunen allerede er godt i gang, vil jeg gerne opfordre til, at I ude i foreningerne og skolerne tager kontakt til kommunen med henblik på at finde gode lokale løsninger, som sikrer, at der er bund under økonomien, når vi nu kan forvente at skulle gennemføre undervisning med færre deltagere end vanligt. 

 


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20