Foras ildsjæl 2022 kåret


Det blev Ib Solvang , der i år blev kåret som Foras ildsjæl på baggrund af den ekstraordinære indsats, han har ydet i Kerteminde Husflid.

Gennem 50 år har 86-årige Ib Solvang været skoleleder og livsnerve i Kerteminde Husflid, som han vækkede af Tornerosesøvnen i 1972, efter foreningen havde ligget i dvale i 20 år. 

”Ib har undervejs aldrig tabt husflidens pædagogiske mål af syne og samtidig sørget for at holde styr på foreningens historie samt igennem årene arbejdet for møder og samar­bejde mellem kommunens øv­rige folkeoplysningsforbund og foreninger,” udtaler Sara Hanghøi, der er formand for Kerteminde Husflid. Sammen med foreningens bestyrelse, har hun indstillet Ib Solvang til Foras ildsjælspris. 

Prisen gives til et menneske i en af Fora 150 aftenskoler, der udviser stor begejstring og særligt engagement. 

Udover at igangsætte, vedligeholde og servicere Kerteminde Husflids mange forskellige kurser gennem de sidste 50 år, har Ib blandt andet startet Husflidsdaghøjskolen i Kerteminde, som han ledte og udviklede i 14 år og som med et solidt team af lærere kørte med to årlige hold, indtil skolen måtte lukke i 1999 som følge af lovgivningen, der satte en stopper for de små daghøjskolers virke. Ib Solvang har også siddet i kommunens Folkeop­lysningsudvalg i en årrække. 

I de seneste år har den mangeårige skoleleder i Kerteminde Husflid med stor entusiasme haft succes med at forene husflidstanken med bæredygtighed og verdensmål som de klare mål for kur­susvirksomheden, og i samme forbindelse indgik Kerteminde Husflid et samarbejde med Kerteminde Forsyning omkring kurser i genbrug og sortering. Og i 2001 tog Ib Solvang initiativ til Kreativ Familieuge, som er en sommeruge fyldt med husflidsværksteder, der årligt sætter fokus på samarbejde mellem børn og voksne og fælles læring. 

I et tæt samarbejde med foreningens besty­relse og lærere, har Ib Solvang som leder altid inspireret og tilskyndet os alle i et tillidsforhold, der har betydet, at både lærere og bestyrelsesmedlem­mer altid har haft rum og frihed til at være sig selv som både undervisere og mennesker,” udtaler Sara Hanghøi. 

 

> Billedet af Ib Solvang er fra 2004, inden han skal til nytårskur hos dronningen. På daværende tidspunkt var Ib sekretariatsleder i Dansk Husflidsselskab som Dronning Margrethe II var protektor for.

Årets ildsjælspris, som kan ses på billedet, var en stentøjsfigur af Bjarne Hansen. Hvert år uddeler Fora en ildsjælepris til en ildsjæl i en af Foras foreninger, der har ydet en særlig indsats på aftenskoleområdet, og hvert år gives en ny ildsjælepris lavet af en ny kunstner.