5 af Foras skoler modtager støtte til projekter


FO Nordfyn, Fora Hvidovre, Frederiksberg Aftenskolen, Odense Aftenskole og Kompetencehuset er blandt de 22 folkeoplysende foreninger og skoler, der modtager støtte fra Folkeoplysningspuljen.

Efter flere år med pandemi og perioder med nedlukning, kan vi endelig begynde at færdes i fællesskaber igen. Og nu modtager 22 projekter støtte fra Folkeoplysningspuljen til folkeoplysende fællesskaber, og heriblandt er fem af Foras foreninger og skoler.

Projekter med socialt, demokratisk og bæredygtigt fokus

Fora Hvidovre er en af de foreninger, der har modtaget støtte for deres projekt "Middag med Mening – Grøn fællesspisning & debat". Projektet har familiemåltidet som ramme og ønsker at inspirere deltagerne til en mere grøn levevis samtidig med projektet har debatskabende indhold med rum til at debattere FN's verdensmål og den bæredygtige omstilling. Det skal udvikle metoder til, hvordan aftenskolen med nye fællesskaber kan understøtte den bæredygtige omstilling, og så skal projektet give aftenskolen adgang til nye målgrupper og styrke aftenskolens synlighed lokalt.

Også daghøjskolen Kompetencehuset i Aarhus har modtaget støtte fra Folkeoplysningspuljen til at projektet "Genbrugslaboratoriet”. "Genbrugslaboratoriet” er et pilotprojekt, der har til formål at etablere et miljø, hvor psykisk sårbare kan indgå i et fællesskab, hvor de kan tilegne sig færdigheder indenfor det bæredygtige område, for eksempel genbrug og upcycling. Projektet er et samarbejde med Blå Kors Genbrug, Regionsvaskeriet MidtVask, Sport- og Fritid i Aarhus Kommune, Psykiatrien i Aarhus Kommune og flere lokale frivillige sociale foreninger.

Hos FO Nordfyn er det projektet ”Demokratisk samtale”, som har modtaget støtte. Samtalerne skal afvikles hver første torsdag i måneden gennem hele 2022 og kommer til at tage udgangspunkt i temaer fra bogserien "Tænkepauser". 

Frederiksberg Aftenskolen har fået støtte til fra marts 2022 at realisere en række forløb, der målrettes aftenskolens kursister, som grundet nedlukningerne har været afskåret fra aktiviteter:

"Der er et særligt fokus på de mennesker der har oplevet sårbarhed i form af blandt andet angst og ensomhed. Noget der desværre har haft gode kår under nedlukningerne," siger Helle Bøtcher, der er skoleleder i Frederiksberg Aftenskolen. "Vi vil skabe små trygge fællesskaber, der kan bidrage til øget mental og fysisk trivsel, dannelse af relationer og genopfriskning af færdigheder." 

Projektet vil gennem kunst, formgivning, samtaler, bevægelse, fortællinger og meget mere, skabe et trygt afsæt for den enkelte i fællesskabet.

> Se liste over støttede projekter

> Læs mere om Folkeoplysningspuljen