Opfordring til kommunerne om fortsat at hjælpe aftenskolerne


Kulturminister Joy Mogensen udsendte i går et hyrdebrev til alle landets kommuner.

Her opfordrer hun kommunerne til fortsat at hjælpe aftenskolerne med at komme bedst muligt igennem den usikkerhed, som COVID-19 fortsat medfører. I hyrdebrevet opfordrer kulturministeren blandt andet kommunerne til fortsat at støtte oprettelse af små hold, selvom det overskrider de maksimale tilskudsbrøker, at fortsætte med at godkende fjernundervisning som almindelig undervisning, at udbetale tilskud til aflyste aktiviteter og til at udbetale lokaletilskud til leje af andre og større lokaler end de, kommunen kan anvise.

Vi opfordrer til, at I sammen med de øvrige aftenskoler/foreninger i kommunen holder fokus og om nødvendigt – lægger et fælles pres – på kommunens håndtering af området i forbindelse med COVID-19.

I Fora vil vi meget gerne fra jer, hvis I oplever, at kommunen ikke ønsker at følge hyrdebrevets anbefalinger eller hvis I på anden vis oplever problemer i forhold til kommunens fortolkning af, hvad de kan gøre for at hjælpe jer.

Skriv til sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen her

Læs Kulturminister Joy Mogensens hyrdebrev her


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20