Engager nye frivillige – trin for trin


Mange foreninger oplever, at det er svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Engagementstrappen er et redskab som giver inspiration til, hvordan man kan gribe rekrutteringen an. Det er de færreste, som fra den ene dag til den anden, går ind i en bestyrelse. Mange skal over tid sluses ind i foreningen trappetrin for trappetrin. Først lærer de foreningen at kende, så begynder de at engagere sig og først derefter, kan de måske en dag blive klar til at tage en bestyrelsespost på sig.

 

Fra 0 til 100

Mange af Foras frivillige er gået fra 0 til 100, hvad angår engagement i foreningen. De var bare kursister, som dukkede intetanende op til en generalforsamling, hvor de blev valgt ind i bestyrelsen og nu sidder på 20. år. Hvis vi skal placere den historie på engagementstrappen, kan man sige, at den frivillige er gået fra nederste trin til øverste i løbet af ét møde. Tidligere har den strategi måske virket godt, men i dag har mange brug for en mere gradvis indgang til arbejdet i en forening. Det kan du læse et eksempel på i artiklen Fra Kursist til Bestyrelsesmedlem.

 

Et trin ad gangen

Kær trappe har mange navne. Der findes mange forskellige bøger om frivillighed. I dem bliver det, vi i Fora kalder for engagementstrappen, beskrevet og afbilledet på forskellige måder, som vægter forskellige ting. Men de har alle én vigtig pointe til fælles: Nemlig at rekruttering af frivillige oftest sker ved, at den frivillige gradvist får en større og større tilknytning til, og rolle i, foreningen.

Nøgleordet her er gradvist!

 

Hvordan kommer man op ad trappen?

Helt nede på gulvet ved foden af trappen står alle dem, som ikke engang har hørt om jeres forening endnu. Det første lille skridt op ad trappen sker, når de lægger mærke til jer for første gang. Måske har I haft en annonce på Facebook, en artikel i ”lokalsprøjten” eller en reklame hængende i Brugsen. Det næste trin sker, når de træder ind i foreningen for første gang, hvad end det er i forbindelse med en fællesspisning, et åbent hus arrangement, eller fordi de har meldt sig på et kursus. Sørg for at fortælle deltagerne, at foreningen er drevet af frivillige, så det bliver en del af deres bevidsthed, at frivillighed er en del af foreningens DNA, som de en dag vil kunne tage del i.

 

Ejerskab

Som mange af jer ved, sker det nemlig ikke automatisk, at deltagerne i foreningen med tiden kommer til at engagere sig i det frivillige arbejde. Flere af Foras foreninger fortæller frustrerede om, at der er masser af mennesker i foreningen, men at ingen af dem gider være med i bestyrelsen. Deltagerne er altså nået til det trin på engagementstrappen, hvor de så småt skal til at tage ejerskab, hvis de skal fortsætte bevægelsen op ad trappen, så de på et tidspunkt kunne blive klar til at træde ind i bestyrelsen. Hvordan sørger man så for, at de får ejerskab og lyst til at løfte opgaver i den forening, de på nuværende trin er blevet en del af?

 

Start i det små

Her kan man vælge mange forskellige veje, men de handler alle sammen om at give deltagerne små opgaver og muligheder for indflydelse, uden at de føler sig pressede til at blive en del af bestyrelsen af den grund. Man kunne fx vælge en fotoansvarlig på hvert hold, som har ansvar for at tage billeder af aktiviteterne til Facebook og hjemmeside. Man kunne også have en, som var ansvarlig for at møde op før kursusstart, lave kaffe og tænde for varmen, så der var rart, når resten af holdet ankom, eller hvad der nu giver mening hos jer.

 

Hvilke opgaver kan I give videre?

Spørg dig selv eller din bestyrelse, hvilke små opgaver bestyrelsen løser, eller faktisk ikke får løst, som kunne gives videre til nogle af deltagerne. Ud over at lette arbejdet for bestyrelsen kan det nemlig samtidigt gøre, at endnu flere opgaver bliver løst og at endnu flere i foreningen får en følelse af medejerskab for, at gøre foreningen til et godt sted at være, at få den til at fremstå godt på de sociale medier eller andet. For deltagerne kan den ene lille opgave føre til den næste opgave, som måske er lidt mere krævende. Vedkommende kan fx blive suppleant og uden forpligtelser følge med i bestyrelsesarbejdet, og pludselig er vejen til at blive fuldgyldigt bestyrelsesmedlem blevet forkortet gevaldigt.


Hvad kunne være sjovt?

En anden mulighed er, at spørge jeres deltagere, om der er noget, de synes, det ville være sjovt at lave i foreningen. Det kan både være eksisterende opgaver, de gerne vil løse, men det kan også være, at de har nogle helt nye idéer til kurser, aktiviteter, indretning, synliggørelse af foreningen, partnerskaber, fonde eller andet.

Hvis I som forening kan komme sådan en drøm i møde, kan det udløse både ejerskab og gejst hos den nye frivillige. Det er ikke sikkert, at de bliver bestyrelsesmedlemmer af den grund men uanset hvad, er det vigtigt, at I husker at anerkende alle former for frivillige indsatser, både de korterevarende opgaver og de længerevarende i bestyrelsen.  

 

Start i god tid

Det tager tid at få en deltager så langt op ad engagementstrappen, at de faktisk vil være klar til at træde til, når der pludselig er en ledig plads i bestyrelsen. Derfor er det klogt at opdyrke engagementet hos jeres deltagere allerede nu, selvom I ikke kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem lige med det første.

Der er meget at sige om rekruttering af frivillige, så én artikel kan ikke rumme det hele. Men nu kender du til engagementstrappen. Den kan du med fordel bruge i bestyrelsen til at få snakket om, hvordan sådan en trappe vil se ud hos jer, og hvad I kan gøre for at skabe bedre muligheder for, at jeres deltagere begynder at bevæge sig op ad engagementstrappen i jeres forening.

 

Artiklen er en del af serien om rekruttering og generationsskifte. Læs de andre artikler her:

Grafik: Vector created by gstudioimagen - www.freepik.com


VIL DU VIDE MERE: