Nu må vi maks. være ni på et hold


Mange af jer sidder i disse dage og bøvler med, hvordan I skal fordele deltagerne på de hold, hvor I har flere end ni tilmeldte. For hvordan kan man gøre det på en måde, så deltagerne tager godt imod det og oplever det som en god løsning under de nuværende omstændigheder

Udgivet 23. oktober 2020
Af Molly Christensen

Udover hensynet til deltagerne på vores hold skeler de fleste af jer sikkert også til, hvordan I kan gøre det uden alt for store administrative og økonomiske byrder.  

 

Chris Mckay, der er skoleleder i Fora Fritid fortæller: 

"Jeg har arbejdet med hovedsageligt tre modeller for at nedbringe hold til ni deltagere: 

1) Henvendelse til deltagere om frivilligt afbud i restriktionsperioden. Herefter: 

2) Er der få deltagere for meget, bruger jeg turnusordning, hvor deltagerne efter tilmeldings- og betalingsrækkefølge bedes udeblive fra undervisning én mødegang ad gangen, evt. to deltagere pr. mødegang. 

3) Ligger antallet af tilmeldte langt over 10 deler jeg timen op i hold. Det ene hold deltager den ene uge, og det andet hold den efterfølgende uge.

 

Ekstrahold eller gratis pladser

Nogle synes måske, det er lettest at aflyse eller udskyde holdene. Omvendt er der jo et stort fokus på udfordringer med ensomhed som konsekvens af corona. Vi opfordrer derfor til, at I så vidt muligt ser på, hvordan I kan opretholde aktivitet og gennemføre jeres planlagte aktiviteter.  

Marny Rasmussen, der er skoleleder i Nørre Snede har nogle meget populære chokoladekurser, der alle skulle afholdes i november. Hun har været i gang med at ringe rundt til alle kursister og høre, om nogle kunne rykkes til et ekstrahold i december, som hun har skyndt sig at oprette. Det er blevet taget godt imod. Hvis kabalen ikke ender med at gå op har Marny en plan: "Så vil jeg tilbyde de overskydende en gratis plads på holdet til marts (...) Vi skulle  jo gerne beholde vores gode ry blandt undervisere og kursister," siger hun. 

 

Rotationsordning og delt undervisning

En del af jer vil også ramle ind i udfordringer med kapaciteten, og her vil en form for rotationsordning eller delt undervisning være en god løsning. 

Inge Lindqvist, skoleleder i Fora Hvidovre og FO Gladsaxe fortæller, at hun har løst udfordringen ved at dele store hold i to: lige fødselsdage kan komme til undervisning i lige uger, ulige fødselsdage ulige uger. Det er let, så behøver vi ikke lave nye hold og holde rede på hvem der gør hvad - og det er blevet taget pænt imod af kursisterne," fortæller Inge. 

Det ser ud til at være en nem løsning at håndtere – også administrativt. 

I en af vores væveskoler, hvor holdene ikke er store nok til blot at dele dem i to, har skolelederen udviklet et lille skema med en form for rotationsordning. Skemaet er sendt til alle kursister, så de kan bytte indbyrdes. Væveholdet er på 14 kursister. Planen indebærer, at hver deltager har fire gange uden undervisning indtil jul. Til gengæld har de forlænget hele kurset med nogle ekstra undervisningsgange. På den måde får kursisterne deres undervisning, og de holder deltagerantallet på 10 pr. gang.  

 

De fleste løsninger, vi kan komme i tanke om indebærer en ekstra udgift for skolen, enten i form af ekstra løn til underviseren for ekstra kursusgange eller i form af tilbagebetaling af dele af kursusgebyret til de deltagere, der ikke når at få den fulde undervisning. Nogle arbejder i den forbindelse med at give en rabat på et kursus til næste år. 

I øjeblikket forhandles der politisk om nye hjælpepakker. Vi forventer, at der også kommer en hjælpepakke til folkeoplysningen, der vil kunne dække nogle af de ekstra udgifter, I sidder med som konsekvens af det nuværende forsamlingsloft på 10. Men hvordan retningslinjerne bliver ved vi endnu ikke. Vi følger udviklingen nøje og melder ud så snart vi ved mere.