Fora har lavet en podcastserie om bæredygtighed


Fora har lavet en podcast-serie – særligt henvendt til unge – som skal gøre det nemmere at leve mere bæredygtigt. Podcastserien hedder ”Bær dig dygtigt ad”.

 

Tænketanken CONCITO har beregnet, at hver dansker årligt i gennemsnit udleder ca. 17 ton CO2. Det er langt over verdensgennemsnittet, og egentlig skal vi helt ned på to ton for, at vi kan leve op til klimamålene, men hvor kan man som enkeltperson gøre en forskel og hvor tager man fat på at leve mere bæredygtigt? Det forsøger podcastserien at oplyse om gennem tips og tricks til en mere bæredygtig hverdag.

”Folkeoplysningen kan spille en vigtig rolle i forbindelse med en bæredygtig omstilling, og gennem lytning til de fire podcast-afsnit er det vores håb, at folk - på et oplyst grundlag – vil have lettere ved at få en mere bæredygtig hverdag,” udtaler Louise Albers fra Fora, som er projektleder på udviklingen af Foras podcasts.

Der er foreløbig fire afsnit i Foras podcastserie, som sætter fokus på både madvaner, rejsevaner, hvordan man bor mere bæredygtigt, og hvordan man kan forbruge mere bæredygtigt. Alt sammen folkeoplysning med fokus på at træffe valg til gavn for klimaet. I de fire afsnit kombineres viden med aflivning af myter og konkrete tips til at træffe mere bæredygtige valg. 


”De sidste 30 år er verdens tøjproduktion steget utroligt meget, og det estimeres, at vi i dag producerer op mod 150 milliarder stykker tøj om året”. Ifølge Miljøstyrelsen køber den gennemsnitlige dansker 10,9 kg nyt tøj og sko hvert år. Hvis vi ikke gør noget ved det, vil det accelerere med endnu højere CO2udledning til følge.” 
Johanne Stenstrup, modeblogger og stifter af Sustain Daily


I hvert afsnit medvirker en ekspert og en ung, som selv har truffet et valg om at leve mere bæredygtigt. For eksempel 19-årige Silke Krautwald, som har valgt at blive vegetar for ”at gøre en lille forskel for planetens velvære”. I samme afsnit fortæller Johanne Nedergaard Ørnsholt fra Tænketanken Frej om hvilke valg, man som enkeltperson kan træffe for at bidrage til et mere bæredygtigt fødevare-Danmark.

”Podcasten tager fat på flere emner, hvor vi som forbrugere egentlig godt ved, vi kan gøre en forskel. For eksempel handler et afsnit om rejsevaner og et andet om streaming og hvor meget CO2, vi udleder, når hvert familiemedlem sidder med hver sin Netflix-film i stedet for at se én film sammen. Det kan være svært at overskue, hvilken effekt vores handlinger har og hvilken forskel, vi kan gøre. Derfor har vi lavet de her fire podcast, hvor folk med konkrete råd kan blive bedre klædt på til at træffe fremtidige bæredygtige valg”, udtaler Louise Albers.

FAKTA
Podcastserien hedder Bær dig dygtigt ad og kan findes på Spotify, Google Podcast, iTunes og på https://fora.dk/folkeoplysning/baer-dig-dygtigt-ad/

Sideløbende med podcastserien har oplysningsforbundet Fora også udviklet et kursusforløb med støtte fra DFS, der i en kombination af viden og konkrete handlemuligheder sætter danskerne i stand til at leve mere bæredygtigt. Kursusforløbet kører pt. som pilotprojekt i tre kommuner.

Podcasten er støttet af Kulturministeriet.