Synlige i fællesskab


Foras nye hjemmesideløsning til foreninger, der er en del af Fora, gør det lettere for andre at se, at vi er en del af et fællesskab

Fora er et fællesskab af foreninger, der deler værdier, interesser og for manges vedkommende også historie og personer. 

Et af vores kendetegn er, at medlemsforeningerne kan udtrykke deres egen identitet gennem deres navn og deres eget logo. Foras medlemsforeninger har ikke et fælles ord i foreningens navn, som man ser det hos andre forbund og organisationer. Sådan har vi valgt, at det skal være.

Det gør det en smule sværere at sende budskaber med Fora som afsender – for hvem er Fora? Derfor er det vigtigt, at det på hjemmeside og i katalog er tydeligt, at foreningen er en del af Fora. Samtidig er det også en forudsætning for, at Fora kan oppebære status som landsdækkende oplysningsforbund, at medlemsforeningerne tydeligt overfor kursister og myndigheder gør opmærksom på medlemskabet af Fora. Det skal derfor også stå i jeres vedtægter.

Med den nye hjemmesideløsning kan alle medlemsforeninger vælge at bruge deres eget logo, men meget i designet og i farvevalget er forbundet til Foras farver. De giver Fora-fornemmelse.

Og den skal vi sprede til gavn for alle Fora foreninger.