Kulturklub giver medlemmer


I FO Nordfyn har de lavet en kulturklub, der indtil videre har 60 glade medlemmer. Ideen til at etablere en kulturklub fik formand Kaj Andersen på Foras landsmøde 2015, hvor han hørte om FOKUS Folkeoplysnings kulturklub.

”Vores kulturklub er selvfølgelig i en lidt anden målestok, da vi jo ikke bor i en storby. Men det er sjovt arbejde, det giver medlemmer og mange nye samarbejdspartnere”, fortæller Kaj Andersen.

Formålet med at lave en kulturklub var for FO Nordfyn at skabe forskellige kulturoplevelser i et tættere fællesskab. Men de ønskede også at blive stærkere og mere synlige i samarbejde med andre foreninger og institutioner.

Kulturklubben udbyder kulturoplevelser som for eksempel foredrag, koncerter og udstillinger. Og det gør de til en billigere penge, fordi de gennem samarbejder opnår rabat for deres medlemmer. For FO Nordfyn har det været afgørende at finde nogle gode samarbejdspartnere.

De har for eksempel aftalt rabatter med forestillinger hos Nordfyns spillene, oplevelseskomponisten og Ældre Sagens koncert med Svend Nicolajsens orkester.

”Det er godt at ramme bredt, så mange kan se, at der er noget at komme efter. Man skal let få øje på, at ”det kan betale sig at være med”. Derfor er det også vigtigt at have arrangementer, der egentlig ikke koster noget særligt”, fortæller Kaj. ”Vi har et slogan – ”Mere kultur for færre penge” – og det bruger vi rigtig meget. Det er vigtigt med et behersket kontingent. Det er mængden, der gør det.

Da kulturklubben gik i luften første gang var det med et lidt større anlagt arrangement med fællesspisning og koncert med Lasse og Mathilde. De gjorde det sådan, at den samlede entre også indeholdt det første års kontingent. Så i virkeligheden betalte deltagerne kun for maden og kontingentet. Årsprogrammet indeholdt allerede planlagte foredrag, hvor medlemmer af kulturklubben havde gratis adgang. Herudover fik medlemmerne af kulturklubben en klækkelig rabat i foreningens fredags højskole, som de laver i samarbejde med LOF.

”Det kan være nødvendigt at satse – også økonomisk, for at løbe det hele i gang”, fortæller Kaj og anbefaler videre: ” Husk: Rom blev ikke bygget på en dag. Det samme gælder kulturklubben. Men det kan lade sig gøre – også i mindre bysamfund.”


> Find inspiration til at starte en kulturklub ved at kigge på hjemmesiderne: www.fokus-folkeoplysning.dk eller www.nordfyn.fo.dk