Hjælp ensomme ældre ud i jeres foreninger


Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje ved navn Fællesskabspuljen. Dens formål er at hjælpe ensomme ældre ud i foreningslivet. Hiv fat i jeres kommune og undersøg muligheden for, at disse udsatte borgere kan komme ud og opleve fællesskabet i netop jeres forening.

En ny pulje ved navn ”Fællesskabspuljen” skal give ensomme ældre med stort behov for hjemmehjælp mulighed for at deltage mere i civilsamfundet. Denne gruppe af ældre har ikke ressourcer til at forlade hjemmet eller deltage i aktiviteter på egen hånd. Derfor lever mange af dem en isoleret hverdag i dyb ensomhed.

Pengene fra fællesskabspuljen skal bl.a. gå til at give de ældre ensomme ledsagere, som sørger for transport og anden hjælp i forbindelse med en aktivitet. Dermed kan ensomme ældre borgere få adgang til fællesskaber, som dem mange af jer har i foreningerne. Forestil jer hvis disse ensomme ældre, kunne få støtte til at komme i jeres forening. Dels ville I få flere kursister, men I ville også bidrage til at give denne udsatte gruppe en højere livskvalitet.

Hvis I vil være med til at bryde isolationen for ensomme ældre, så kontakt jeres kommune. Det er nemlig kun kommuner, som kan søge penge i puljen. Når I skal tale med jeres kommune, kan I for eksempel sætte disse tre mål for samtalen:

 

  1. Gør jeres kommune opmærksom på Fællesskabspuljens eksistens og muligheder.
  2. Giv jeres kommune konkrete idéer til, hvordan puljemidlerne kan bruges i samarbejde med netop jeres forening. Fortæl hvilke aktiviteter I har, eller kan skabe, som er gode for ensomme ældre.
  3. Gå i gang med at udforme et projekt, som jeres kommune kan søge midler til i Fællesskabspuljen.

 

Hvis det lykkes at stable et projekt på benene og få penge til det, er det fantastisk! Hvis det ikke lykkes, har I ikke desto mindre gjort kommunen opmærksom på jeres forenings eksistens, idéer og tilbud, og det er også godt.

Kort sagt er Fællesskabspuljen en god mulighed for, at I kan hjælpe ensomme ældre og samtidigt skabe synlighed omkring, hvem I er og hvad I kan som forening.

Kommunernes ansøgninger skal være modtaget i Sundhedsstyrelsen senest den 25. april 2018 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her. Kontakt os på Foras sekretariat, hvis I vil have hjælp til at komme i gang.


VIL DU VIDE MERE: