Kursus med inspiration til at opnå mere støtte og indflydelse


Fritid og Samfund inviterer til kurser hvor du kan få mere viden om 'lov om støtte til folkeoplysning' og få inspiration til at opnå mere indflydelse lokalt.

Fra maj til oktober 2018 afholder Fritid og Samfund række kurser landet over. Kurset er for dig, som har folkeoplysning som arbejdsfelt, og gerne vil have et bedre overblik over, hvilke muligheder der er for jer i loven om støtte til folkeoplysning. På kurset vil du også få inspiration til, hvordan jeres forening kan opnå mere indflydelse på den kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitik.

Tilmeldingsfristen er endnu åben for kurserne i: Aalborg, Vissenbjerg, Aarhus, Slagelse og Hovborg.

Temaerne på kurset er:

 • Mål og intentioner med lov om støtte til folkeoplysning.
 • Hvordan lever kommunen op til de skærpede tilsynskrav?
 • Hvilke tilskudsformer og -modeller kan bruges?
 • Hvordan sikres brugerindflydelsen på folkeoplysningsområdet?
 • Hvilke krav er der til udformningen af en kommunal folkeoplysningspolitik?
 • Hvem er relevante aktører i en fritidspolitik?
 • Hvordan sikres samarbejdet mellem repræsentanterne fra de forskellige områder i folkeoplysningsudvalget?
 • Hvordan kan udvalget bidrage til at synliggøre værdien af det frivillige arbejde og den folkeoplysende voksenundervisning?
 • Hvordan kan de folkeoplysende organisationer bidrage til at styrke samspillet mellem de forskellige kommunale sektorer?
 • Opstilling af mål og handleplaner for arbejdet i udvalget.
 • Hvordan kan udvalget samle fritidsområdet og selv tage initiativer?

Du kan læse mere og tilmelde dig her.