Perspektiver på mod til forandring


I en verden der er i konstant forandring, er man nødt til at forandre sig, for ikke at blive sat af. Men hvad vil det sige at have mod til forandring? Hvordan skal forandringen ske? Og er det alt, som skal forandres? Det er nogle af de spørgsmål som oplægsholderne på dette års landsmøde dykkede ned i.

Selvom oplægsholderne havde vidt forskellige tilgange til emnet, var der alligevel et gennemgående budskab at finde: At forandre noget, er ikke det samme som at forkaste alt det, man kommer fra. Folkeoplysningen har meget at byde på, og de fællesskaber som opstår omkring arbejdet med både håndens og åndens mange discipliner, skaber en enorm værdi, for de mennesker som deltager der. Det handler altså ikke om at nedvurdere eller forkaste det som allerede er. Men hvad handler det så om?

Genfortrylleri

Landsmødets første oplægsholder, Nadja Pass fra Samtidens Akademi, talte om at genfortrylle den folkeoplysende tradition, som vi er en del af. Det handler om at få nye idéer til, hvordan folkeoplysningen kan se ud. Nye idéer til hvordan vi inviterer folk med. Nye idéer til hvordan vi samarbejder med andre organisationer, virksomheder, offentlige aktører og så videre. Det arbejde vi allerede gør, skal ikke rives ned til grunden, for at starte helt forfra. Det handler i stedet om at give det eksisterende et lille twist, så det tilpasser sig nutiden uden at miste sine rødder i fortiden.

Hvor skal man starte?

Det er jo meget fint. Nadja Pass og hendes tanke om genfortrylleri lyder da spændende, men hvor skal man egentlig starte? Det havde alle tre oplægsholdere på landsmødet forskellige gode bud på, og dem skal du selvfølgelig ikke snydes for. Så dem vil vi dele med jer i en mini-følgeton i artikelform i den kommende tid, hvor Nadja Pass og hendes tanker og idéer vil være den første.

I mellemtiden er du meget velkommen til at skrive på laura@fora.dk, hvis du har lyst til at dele, hvad DU fik med dig hjem fra årets landsmøde.