Ny investeringsmodel skal hjælpe psykisk sårbare i Aalborg


Forløb for psykisk sårbare skal få dem i job eller uddannelse. Det er en langsigtet og holdbar løsninger, der skaber værdi for borgerne, virksomheder og det offentlige. Foras medlemsforening Fokus Folkeoplysning er en vigtig brik i indsatsen.

Fokus Folkeoplysning, Aalborg Kommune og to danske fonde har indgået et samarbejde, som skal få ledige psykisk sårbare i job eller i gang med en uddannelse. Jobbene skal findes af Fokus Folkeoplysning og finansieres af sociale obligationer, der er en form for social investering, som Den Sociale Kapitalfond og Den Obelske Familiefond står bag. Det er ny model at bruge i Danmark og en bedre og mere langsigtet løsning for alle parter.

Den sociale investering
Konceptet er nyt i Danmark og går ud på, at Den Sociale Kapitalfond løber den økonomiske risiko, Fokus Folkeoplysning sørger for beskæftigelsen og Aalborg Kommune skal så betale for hver borger, der i en tre-årig periode er kommet i arbejde eller i gang med en uddannelse. Lykkes det for mere end halvdelen deltagerne, tjener fondene penge. Så frem for at betale for indsatsen på forhånd betaler kommunerne udelukkende for de resultater, som Fokus Folkeoplysning skaber i forhold til at få knyttet udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Fokus Folkeoplysning driver allerede flere socialøkonomiske virksomheder og  samarbejder i forvejen med jobcenteret i Aalborg Kommune, blandt andet om forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  

Fakta om projektet

  • Jobcenter Aalborg giver 120 borgere muligheden for joblæring i tre socialøkonomiske virksomheder i FOKUS. Aftalen er økonomisk funderet i "payment by results". Her handler det om det enkelte menneske.
  • Minimum 50 % af de henviste borgere opnår selvforsørgelse via joblæring indenfor brancher som restauration, rengøring og detailsalg. 
  • FOKUS driver de tre socialøkonomiske virksomheder KaffeFair, Facility Service og Butik ByRetro på professionelle markedsvilkår. Alligevel udgør de trygge øvebaner for at kunne hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed ind i fællesskabet igen. Der er både fokus på joblæring og livsmestring. 
  • Den Sociale Kapitalfond stiller en underskudsgaranti på 4 mio. kr. for FOKUS mhp. at få ideen afprøvet i praksis. Det Obelske Familiefond har skudt 3,6 mio. kr. i etableringsomkostninger ved projektet.
  • Med 120 deltagere er IMPACT60 ifølge den Sociale Kapitalfond det hidtil største sociale investeringsprogram i Danmark. Der er kun få, men gode erfaringer fra udlandet, bl.a. Storbritannien. Der har været et mindre projekt i Ballerup Kommune

 

> Læs mere om Fokus

> Læs også artikel: Ny investering: Social Impact Bond skal sikre job og uddannelse til psykisk sårbare ledige og udsatte 

> Læs også artikel: Få de ledige i job - ellers ingen penge