Ny bog til bestyrelsesmedlemmer


Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet en ny grundbog til bestyrelsesmedlemmer og ledere i frivillige organisationer. Bogen giver gode råd og svar på vigtige temaer i bestyrelsesarbejdet om fx jura, økonomi, strategiske overvejelser og arbejdsdelingen i bestyrelsen og mellem fx bestyrelse og daglig leder (skoleleder).

Grundbogen består af syv kapitler, som gør læseren klogere på, hvordan ledelsen af frivillige organisationer kan se ud; hvem i bestyrelsen der typisk har ansvaret for hvad; hvordan bestyrelsesarbejdet kan tilrettelægges; og hvordan en række dilemmaer i praksis kan håndteres. Bogen giver svar på flere vigtige temaer i bestyrelsesarbejdet som fx jura, økonomi og strategiske overvejelser. Den indeholder en del arbejdsspørgsmål og eksempler, der fungerer som inspiration til samtaler om blandt andet bestyrelsens formelle opgaver, strategisk udvikling af organisationen og arbejdsdeling. 

> Bogen "At lede en frivillig sag" kan downloades gratis

> Husk også at du kan finde Foras værktøjer til udvikling og fokus på frivillige her