Oplysningsforbundenes sommer- og genstartspulje


Ny pulje til aftenskolerne giver tilskud til aktiviteter, der skaber fælles oplevelser og aktiverer borgere i kommunen.

Puljen er beregnet til at puste nyt liv i aftenskolerne efter nedlukningen, og der er afsat 4.000.000 kroner. Puljen fordeles gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) til aftenskoler, der er medlem af ét af de landsdækkende oplysningsforbund. OF består af AOF, FOF, DOF, LOF og Fora.

  • Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre.
  • Aktiviteterne, der kan søges penge til, skal gennemføres fra 28. juni 2021 til og med 24. oktober 2021.
  • Vær opmærksom på, at kun 15% må anvendes til materialer.
  • Puljen må ikke anvendes til almindelig drift (fx som nedsættelse af deltagerbetaling eller tilskud til løn).
  • Der kan søges op til 50.000 kr. pr. aftenskole.
  • Der er flere ansøgningsrunder, og fristen i anden runde er mandag den 16. august.> Læs retningslinjerne

Hent ansøgningsskema. 

> Find inspiration til aktiviteter her

> Find erklæringsskema her


Spørgsmål til puljen besvares af foreningskonsulent Henriette Corvinius. Henriette kan træffes på tlf.: 36932624 eller på mail