Hvilken hund er I?


Hvordan opnår man bedst indflydelse hos sin kommune og sine lokalpolitikere? Det har den politiske rådgiver Maria Steno nogle bud på, som hun blandt andet forklarer med afsæt i forskellige hunderacer.

Tirsdag den 21. september afholdt DFS et webinar ved den politiske rådgiver Maria Steno. Hun havde meget klogt at fortælle, og noget af det kunne bedst fortælles med hunderacer.

Som forening kan I have forskellige roller i forhold til jeres kommune.

Vagthund

I kan være vagthunden, der gør når kommunen ikke gør, som I vil. Det kan fx være når kommunen tager jeres lokaler, jeres tilskud eller på anden vis gør jeres arbejde svært at udføre. Vagthunden forsvarer sit territorie, men den udvider det ikke. Den kan i bedste fald beholde sit territorium og i værste fald vil den se det skrumpe år for år. En anden ulempe er, at kommunen kan blive rigtig træt af en forening, der altid er utilfreds. Det kan betyde, at kommunen vil få mindre lyst til at lytte, støtte og samarbejde. I bliver fjender frem for samarbejdspartnere og foreningen befinder sig i en slidsom forsvarsposition.

Skødehund

Alternativt kan I være skødehunden. Den er tæt på kommunen og har en god relation til den, men den gør bare som der bliver sagt og tager ikke selv føring på, hvordan det gode samarbejde mellem kommune og forening kunne se ud. Den ligger godt og lunt, men det gavner ikke foreningen.

Førerhund

Det bedste, fortæller Maria, er at være kommunens førerhund. En førerhund er den blindes øjne. I ser og ved uden tvivl mange ting, som jeres lokalpolitikere måske ikke er opmærksomme på. Kommunalpolitikere leder ofte efter gode sager, og jeres viden kan være guld værd.

Førerhundens anden funktion er at lede vejen: ”ikke ind i problemerne, men udenom dem,” som Maria formulerede det. Hvis I har identificeret et problem i foreningen, som kommunen kan være med til at løse, så skal I ikke nøjes med at beskrive problemet. Kom også med et løsningsforslag, som kan hjælpe jer og kommunen rundt om jeres udfordring. I bedste fald skal jeres forslag ”løse mere end ét problem,” forklarede Maria. Det betyder, at I skal undersøge, hvad kommunens interesser er, tænke over hvordan jeres forening kan bidrage til at hjælpe kommunen på vej i forhold til dens interesser og til sidst bør I overveje, hvor I har en fælles interesse at samarbejde om.

Førerhunden bidrager til kommunens arbejde, den samarbejder og viser vej, deler viden og er en god følgesvend. Hvis I kan være kommunens førerhund, kan I få en kommune, der er mere tilbøjelig til at lytte til jer, og I kan udvide jeres forenings arbejde frem for kun at forsvare det, I havde i forvejen.

Hvilken hund er I?

 

> Maria Steno har sammen med Marie Scott Poulsen skrevet bogen Lokal Lobbyisme, der blandt andet henvender sig til foreninger. Læs mere om bogen her

 

Billede: <a href='https://www.freepik.com/photos/city'>City photo created by prostooleh - www.freepik.com</a>


VIL DU VIDE MERE: