Hæderslegat uddelt til kunstskole


I december overraskede Billedkunstrådet i Guldborgsund Kommune ved at uddele årets samlede ærespris på 20.000,- kr. til Kunstskolen Guldborgsund. Overraskelsen bestod dels i, at der blev uddelt en samlet pris, dels i at den blev givet til en forening.

Af Lisbeth Tolstrup

Ved den sidste kommunalreform, godkendt i 2005 og iværksat fra 2007, skete der en omfattende omfordeling af såvel ansvar som økonomi. Hvor der før havde været 13 amtskommuner, blev der nu fem regioner, mens antallet af kommuner gik fra 271 til 98. Det medførte blandt meget andet, at den struktur, der før havde været for tildeling af offentlig støtte til blandt andet kunst og kunstnerisk virksomhed, overgik fra amterne til kommunerne. I den samme periode blev der i Statens Kunstråd (der fungerede fra 2003-2013, hvorefter det overgik til Statens Kunstfond) arbejdet for at vise nogle eksempler på, hvordan der lokalt kunne arbejdes med kunstfaglig rådgivning og kunstnerisk kvalitet.

Guldborgsund var blandt de første i Danmark, der oprettede et kommunalt billedkunstråd i 2009 med støtte fra Statens Kunstråd. En grund var, at der i forvejen fandtes flere små lokale puljer, der nu kunne slås sammen. En anden, at Kunstmuseet Fuglsang året før var blevet indviet i nye bygninger ved Herregården Fuglsang. Sidstnævnte udløste bl.a. en aftale om, at der fremadrettet skulle sidde en repræsentant fra museet i Billedkunstrådet. De øvrige fire medlemmer udpeges med to repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Guldborgsund. Et medlem skal udpeges fra ”det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø”, mens et medlem udpeges af Guldborgsund Kommune, der desuden stiller sekretærbistand til rådighed.

En særlig anerkendelse
Ved en lille festlighed den første december modtog Elin Randstoft, i sin egenskab af formand for bestyrelsen for Kunstskolen Guldborgsund, årets hæderslegat på 20.000,- kr. Dermed skrives der historie på flere måder. Dels fordi Kunstskolen er organiseret som en forening, og indgår i det landsdækkende oplysningsforbund Fora. Dels fordi Kunstskolen har en ambition om, at deres kurser m.v. skal varetages af professionelle billedkunstnere og at fx besøg på Kunstmuseet Fuglsang ikke ”bare” er en rundvisning, men en mulighed for at høre om kuratoriske principper og professionelt arbejde med det kreative system, der er bærende for en kunstinstitution.

Det kan forekomme beskedent, det med at anerkende indsatsen fra en lokalt forankret kunstskole, men i en egn af landet, hvor der er langt mellem kunstneriske uddannelses- og udstillingsmuligheder har tildelingen af Billedkunstrådets Ærespris den helt væsentlige funktion at sætte fokus på kunst og ikke mindst udøvelsen af kunstneriske arbejds- og udtryksformer.


Foto

P.g.a. Corona-restriktioner blev overrækkelsen af Æresprisen fra Guldborgsund Billedkunstråd 2020 ret stilfærdig. Her overrækker formand for Kultur-, Fritid- og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, prisen til Elin Randstoft, formand for bestyrelsen i Kunstskolen Guldborgsund. (Foto: Guldborgsund PR).


> Læs også artikel om kåringen af Foras ildsjæl 2020
> Læs mere om de gavnlige effekter af kreative håndværk
> Læs mere om folkeoplysning