Nye restriktioner fra december 2021


Der er kommet nye restriktioner for folkeoplysningen i forbindelse med de høje smittetal.

Den politiske aftale om nedlukning, som blev indgået i fredags, er hen over weekenden blevet forhandlet mellem de politiske partier, og er i dag blevet omsat til bekendtgørelse, som har retslig virkning.

Bekendtgørelsen er blevet præsenteret i dag for bl.a. folkeoplysningens hovedaktører, herunder Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Restriktioner:
Det fremgår af bekendtgørelsen, at:

  • Al folkeoplysende virksomhed på aftenskoler og daghøjskoler skal lukkes indtil videre frem til 17. januar.

Jeg hæfter mig ved indtil videre, og man kan håbe på, at smitteniveauet generelt er faldet så tilpas meget inden, at kulturtilbud, herunder altså de folkeoplysende aktiviteter, kan åbnes før d. 17. januar. Men indtil videre er der altså lukket frem til 17. januar, hvor den modsatte melding også kan tænkes afhængig af smittetallet.

  • Det gælder såvel indendørs som udendørs aktiviteter. Der skelnes ikke mellem indendørs og udendørs i den forbindelse.

Der er en række spørgsmål, som der fortsat søges (bedre) svar på, herunder:

  • Hvis fysiske aktiviteter i f.eks. fitnesscentre er åbne, burde tilsvarende aktiviteter i folkeoplysningen så ikke også være det?
  • Kan der indføres skelnen mellem udendørs og indendørs aktiviteter i henhold til smitterisiko?
  • Vil det være muligt at genaktivere bekendtgørelse 320, som giver kommunerne lov til at administrere tilskud til aftenskoler mere fleksibelt, sådan at der igen åbnes for mulighed for at afvikle onlineundervisning i aftenskolen? 


OBS!

Tilmeld dig spørgtime den 22. december kl. 13 med Foras sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen. Send en mail til bernhard@fora.dk og få tilsendt link til Teams-mødet.


> Læs hele seneste udmelding til Foras medlemmer

> Læs Kulturminsteriets seneste Q&A