OF's brev til kommuner om tilskud for 2021 og 2022


Fora har sammen med de fire andre, landsdækkende oplysningsforbund sendt et brev til alle landets kommuner, hvor vi opfordrer til fleksibilitet efter de lange perioder med nedlukning.

Det er meget vigtigt, at din kommune tilpasser rammerne for tilskuddet i år og til næste år til den situation, som de fleste af landets aftenskoler står i efter lange perioder med nedlukning. Din aftenskole kommer især til at stå med udfordringer, hvis kommunen fastholder de normale rammer for tilskud og afregning.

Derfor har Fora sammen med de fire andre, landsdækkende oplysningsforbund (i regi af OF – Oplysningsforbundenes Fællesråd) den 18. oktober sendt et brev til alle landets kommuner, hvor vi opfordrer til fleksibilitet – og giver konkrete anbefalinger. 

Følg selv op

Vi håber på, at kommunerne forstår behovet og handler derefter, men vi ved af erfaring, at det ofte hjælper med henvendelser fra flere kanter – ikke mindst fra lokale aktører. Derfor anbefaler vi, at du og din aftenskole eller forening følger op – enten alene eller i samarbejde med andre aftenskoler (fx i et samråd) og kontakter kommunen med anbefalinger i tråd med dem der står nedenfor:

Anbefalingerne

OF’s anbefalinger er delt op, så de omhandler henholdsvis 2021 og 2022:

Tilskud for aftenskoler i 2021

• Giv aftenskolerne mulighed for at beholde det bevilgede tilskud for 2021, uanset om der har været planlagt eller afviklet aktivitet i første halvår.

• Giv aftenskolerne mulighed for at anvende tilskuddet på mindre hold (Folkeoplysningslovens § 8a).

• Vær fleksibel i forhold til anvisning af lokaler og faciliteter.

Tilskud til aftenskoler i 2022

• Aftenskolernes ansøgninger sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2019.

• Der foretages en reel vurdering af de enkelte begrundede ansøgninger.

• Overvej at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter første halvår med henblik en mulig omfordeling.

Få hjælp

Vi er overbeviste om, at kommunerne ligesom tidligere under Corona-krisen er opmærksomme på aftenskolernes udfordringer, men at det kræver, de kender til de konkrete udfordringer og mulige løsninger. Ved fælles hjælp kan vi bidrage til at sikre mest mulig aftenskoleaktivitet til borgerne i hele landet.

Fora står naturligvis til rådighed, hvis du har behov for rådgivning eller hjælp til kontakten med din kommune.

Se brevet til kommunerne her


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20