Slå et slag for aftenskolen!


Med en stor fælles kampagne vil landets fem store oplysningsforbund børste støvet af aftenskolens rygte, og vise at vi leverer uundværlige bidrag til deltagernes liv, til fællesskabet og til samfundet - og vi har brug for din hjælp!

Aftenskolen er lig med undervisning af høj kvalitet og udvikling af mange, vigtige kompetencer hos deltagerne. Den fremmer både fysisk og mental sundhed og danner rammen for stærke lokale fællesskaber. Aftenskolen er med til at sikre sammenhængskraft i Danmark, og er dermed en vigtig brik i vores demokrati. Aftenskolen er utroligt mange, gode ting, og spørger du de aktive fra Foras medlemsforeninger, hvad aftenskolen har at byde på, vil du få en masse svar, der ligner de ovenstående. Foreninger såvel som forbund er helt med på, at aftenskolen er et enestående, fantastisk og vigtigt tilbud.

Toge, svigermødre og brugtvognsforhandlere
Desværre oplever vi også, at svaret ofte er lidt mere uldent, når vi spørger uden for vores egen kreds. Her bliver aftenskolen af nogle forbundet med at være grå og kedelig eller for gamle mennesker. Aftenskolen er blevet et begreb, der kan laves lidt sjov med – lidt på linje med, at toget aldrig kommer til tiden, at svigermødre er trælse og at brugtvognsforhandlere er uærlige. Det er desværre vores erfaring, at vi også møder sådanne holdninger hos nogle af de mennesker, som er med til at forme aftenskolens rammer – såsom hos politikere, embedsmænd og andre centrale og/eller offentlige personer.

Du kan hjælpe til!
Det skal vi have lavet om på. Men det kræver et langt og sejt træk, og det kræver, at vi er mange, der trækker det samme læs samtidig. Derfor er det afgørende, at du og din forening hjælper til med at sprede de gode budskaber.

Fora har sammen med AOF, FOF, DOF og LOF gennem længere tid arbejdet på at lave en fælles indsats, fordi budskabet er ens for alle aftenskoler uanset forbund. Vi arbejder nu sammen med kommunikationsbureauet SIVIL om at udvikle en kampagne, der med et glimt i øjet fortæller om aftenskolens store kvaliteter.
Kampagneindsatsen kører ad to omgange i henholdsvis maj/juni og igen i september/oktober. I disse perioder vil vi fra centralt hold udsende opslag på Facebook og Instagram - opslag som vi behøver din hjælp til at sprede helt ud i alle kroge af landet. Herudover vil kampagnen bestå af artikler og debatindlæg i dagspressen – også lokalt, ligesom kampagnen også bliver omdrejningspunkt for aftenskolernes deltagelse på Folkemødet på Bornholm og forhåbentlig også Kulturmødet Mors.

Kom i gang med forberedelserne
Allerede nu kan I forberede jer selv og jeres skole på at bidrage til kampagnen. Hvis jeres skole ikke har en facebookside eller en Instagram-profil, kan du oprette en side allerede nu, så I er klar, når kampagnen skydes i gang. I er meget velkomne til at kontakte sekretariatet, hvis I har brug for hjælp. Det er også vigtigt, at I udpeger en kampagneansvarlig fra foreningen. Denne person vil være ansvarlig for at dele budskaber og opslag fra kampagnen på jeres profiler. Den kampagneansvarlige vil få tilsendt tidsplan og materialer, så I kan planlægge, hvad der skal ske på jeres profiler i forvejen. Send navn og mailadresse på den kampagneansvarlige fra jeres forening til udviklingskonsulent Marlene Berth Nielsen.


Karina Willumsen fra kommunikationsbureauet SIVIL kommer på dette års landsmøde og fortæller meget mere om, hvordan kampagnen er skruet sammen. Tilmelding til landsmødet finder du her.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27