Samarbejde eller konkurrence mellem aftenskoler og biblioteker


Eksempler eftersøges: Hvordan går det med samarbejdet mellem aftenskolen og biblioteket hos jer?

Der har gennem længere tid været debat om konkurrencen mellem biblioteker og aftenskoler. Formændene for Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening er enige om, at der er meget at vinde ved at samarbejde. Det kan du læse mere om her. Men hvordan ser det egentlig ud i praksis? Vi vil gerne høre, hvordan I oplever samarbejdet, eller manglen på samme, med jeres lokale bibliotek.

Der findes eksempler på, at biblioteker udbyder aktiviteter der, i såvel form som indhold, til forveksling ligner det der foregår i aftenskolerne. Dem vil vi gerne høre om. Bibliotekerne har en anden rolle at udfylde end aftenskolerne. Derudover har bibliotekerne også helt andre vilkår både hvad angår økonomi og lokaler. I nogle tilfælde er der kort og godt tale om unfair konkurrence, som risikerer at kvæle de lokale aftenskoler.

Der findes også eksempler på, at aftenskoler og biblioteker er gode til at samarbejde. Dem vil vi også gerne høre om.

Uanset om du har et godt eller dårligt eksempel på, hvordan jeres lokale bibliotek enten samarbejder eller konkurrerer med jer, vil vi rigtig gerne høre om det. Tag et billede af annoncen, hjemmesiden eller opslaget for aktiviteten, og send det til: bernhard@fora.dk. De eksempler I deler med os, vil vi bruge i de fortsatte forhandlinger med bibliotekerne om, hvordan folkeoplysningen får de bedste livsbetingelser.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20