Sæt folkeoplysningen på den politiske dagsorden


Inden længe er der folketingsvalg i Danmark. Det betyder, at en ny regering skal finde sine ben og vælge hvilken retning den vil gå. Derfor er det også nu, vi skal råbe højt, hvis vi gerne vil påvirke politikerne til at sætte folkeoplysningens vilkår på dagsordenen. Det arbejde har Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) allerede sat gang i, og de vil gerne invitere jer til at være med. For jo flere vi er, som sætter de samme temaer på banen, jo større er chancerne for, at politikerne vil lytte.

Kort sagt drømmer vi om at styrke samarbejde mellem kommuner og foreninger, og om at opnå bedre økonomiske vilkår. Det har DFS udmøntet i fire temaer med hvert sit tilhørende notat:

I hvert notat tydeliggør DFS de udfordringer folkeoplysningen møder indenfor netop det tema, og beskriver hvilke konkrete løsninger, der kunne give folkeoplysningen bedre betingelser. Klik på de ovenstående links, for at hente notaterne.

Repræsentanter fra DFS er allerede gået i dialog med politikere fra mange forskellige partier, hvor de argumenterer for de fire temaer, men hvis det virkelig skal fænge an, hjælper det at vi er flere.

Hvis et eller flere af temaerne vækker genklang hos jer, håber vi I vil udnytte de muligheder, I har, til at gøre politikerne opmærksomme på, hvad I er trætte af, samt hvad I ønsker jer i stedet. Det kan I fx gøre, ved at sende dem de notater, eller ved at gribe knoglen og tale med dem om folkeoplysningens vilkår. Alternativt kan I lave et debatarrangement i jeres forening, hvor I inviterer politikerne på besøg, og beder dem forholde sig til de udfordringer, folkeoplysningen oplever.

Vi i Fora bakker fuldt ud op om DFS’ ambition om at sætte folkeoplysning på dagsordenen for den kommende regering, for hvis folkeoplysningen får bedre vilkår, kan vi bedre danne gode rammer for læring og kreativitet i fællesskab.

Hvis I får brug for sparring, er I hjerteligt velkomne til at kontakte Bernhard Trier Frederiksen.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20