Skolelederens typiske opgaver

Det anbefales, at bestyrelsen sammen med skolelederen drøfter, hvilke opgaver skolelederens område består af og hvis der skulle være specielle forhold at få dem skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Jobbeskrivelsen kan omfatte følgende punkter:

 • Skolelederen er foreningens/skolens administrative og pædagogiske leder og ansvarlige og dermed ansvarlig over for skolens bestyrelse og som sådan forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om skolens drift.
 • Skolelederen skal udarbejde relevant grundlag til bestyrelsen til at tage beslutninger om skolens drift, herunder udarbejdelse af handlingsplan med tilhørende budget og regnskab.
 • Skolelederen skal gennemføre skolens virksomhed i overensstemmelse med foreningens/bestyrelsens fastsatte mål og vedtægter. Lederen skal planlægge, koordinere og tilrettelægge skolens samlede virksomhed efter de retningslinjer, som bestyrelsen afstikker.
 • Skolelederen deltager i bestyrelsens møder og kan fungere som sekretær i denne sammenhæng.
 • Skolelederen skal kende, overholde og forvalte relevant lovgivning.
 • Skolelederen ansætter og afskediger lærere og undervisere og udarbejder program for aktiviteterne i samråd med bestyrelsen.
 • Skolelederen skal samarbejde med lærere, undervisere og foredragsholdere, myndigheder og de øvrige oplysningsforbund i kommunen, samt være villig til at deltage i møder med andre initiativtagere, kommunale repræsentanter mv.
 • Skolelederen skal i samarbejde med bestyrelsen udfærdige ansøgning om tilskud og afregne tilskud med de kommunale myndigheder.
 • Skolelederen er ansvarlig for, at der forefindes dokumentation for skolens virksomhed i forhold til de kommunale og lovmæssige retningslinjer for anvendelse af tilskud.
 • Skolelederen skal gennemgå grundlæggende lederkursus udbudt af landsforbundet.
 • Skolelederen indsender hvert forår revisorattesteret indberetningsskema, evt. Copydan opgørelse samt oplysninger om antal ansatte til forsikringsdækning til landsforbundet.
 • Skolelederen har ansvaret for, at der afholdes lærermøder.

VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27