Skolelederens opgaver og ansvar


Skolelederen er øverste chef i en lille virksomhed. Det medfører, at man har ansvar for at ansætte og lede undervisere - og i visse tilfælde også andet personale. Man skal også administrere salget af kurser, og man skal kende, forvalte og overholde relevante lovgivninger for at kunne gennemføre skolens virksomhed.

Det kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i alle arbejdsgange, regler og love. Derfor er grundlæggende lederkursus samt information og inspiration samlet under menupunktet "Værd at vide" gode redskaber for ledere. Derudover er man som skoleleder altid velkommen til at spørge sekretariatet til råds.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27