Copydan og Koda

Enhver forfatter, fotograf og billedkunstner har retten til sit værk. Det er derfor ulovligt at kopiere andres værker uden tilladelse, og det kan blive dyrt, hvis man ikke betaler Copydan.

Oplysningsforbundenes Fællesråd, som Fora er en del af, har indgået en samlet aftale med Copydan Tekst & Node for at sikre lovlig kopiering til undervisningsbrug. Aftalen giver Foras tilmeldte foreninger tilladelse til at kopiere materiale såsom bøger og artikler inden for de givne regler til brug i undervisningen. Fra januar 2015 dækker aftalen også retten til deling af materiale, man har modtaget digitalt.

Alle Foras foreninger kan for et meget beskedent beløb tilmelde sig kopieringsaftalen. Afgiften til Copydan udregnes på baggrund af timetal for det foregående år efter faste takster for almindelige hold, små hold og fleksible tilrettelæggelsesformer.

Fora administrerer aftalen for foreningerne, hvilket vil sige, at foreningerne indbetaler afgiften til Fora, som viderebetaler samlet for alle foreningerne til Copydan.

I januar 2016 trådte en ny aftale med Copydan i kraft, der sikrer kopiering af materialer for medlemsskolernes undervisere, kursister og ansatte.

Aftalen dækker nu også digital kopiering – hvilket fx kan være deling af materiale over nettet. Herunder er ”et udklip” fra Copydans hjemmeside om aftalen:

Hvad må kopieres?: Alle typer af tekst- og nodeudgivelser, både danske og udenlandske udgivelser, uanset om der er tale om digitalt eller trykt materiale. Dog må aviser kun fotokopieres.

Vælg selv kopieringsmetode. Kopierne må både være digitale og analoge. I kopieringsaftalen skelnes der ikke mellem digitalt og analogt. Derfor dækker ordet ”kopiere” over flere former for kopiering: Fotokopiering, skanning, digitalkopiering.

Digitale kopier skal gemmes med passwordbeskyttelse. Digitale kopier må kun gemmes/uploades og deles med elever/kursister på en platform med passwordbeskyttelse (fx et intranet) eller vises på Smartboards el.lign. 

Du kan se en oversigt her i plancheform over reglerne for kopiering af tekst og noder her.

På samme side findes også den underskrevne aftale i sin fulde længde.


Man skal være opmærksom på, at Copydan aftalen dækker kopiering af tekster og noder, men ikke brugen af musik ved offentlige arrangementer, et område som hører under Koda-Gramex. Hvis jeres forening skal afholde et arrangement med sang og musik, er det vigtigt at medregne afgiften til Koda i deltagerprisen, da det ellers kan blive vanskeligt at dække udgifterne. Vederlaget til Koda kan beregnes her:


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24