Gratis lønkørsel

Fora tilbyder at administrere lønudbetaling for foreningerne. Vi benytter Danløn til lønadministrationen.

Med Danløn vil både Fora og foreningen få del i en række tidsbesparende fordele.

De vigtigste er:

  • Danløn trækker selv lønnen, fra foreningens konto. Det betyder, at foreningen ikke behøver at lave en manuel overførsel.
  • Danløn udsender automatisk lønseddel via mail. Det sparer foreningen for en udsendelse. (For de lønmodtagere, som ikke har mail, kan foreningen modtage lønsedlen og sende den videre.)
  • Foreningen modtager en samlet oversigt over alle lønudbetalinger.


Her kan du hente skemaer til indberetning af løn og nye lønmodtagere:


Praktiske forhold omkring lønkørslen
Omkring løn er der en række praktiske forhold at tage hensyn til:

  • Al indberetning af løn skal ske pr. e-mail til Foras lønadministration på loen@fora.dk. Opstår der problemer eller spørgsmål, så kontakt Henriette Corvinius Andersen eller Solveig Heldt.
  • Indberetning skal ske på de skemaer, der er linket til ovenfor. 
  • Indberetning skal ske senest den 15. i måneden.
  • Der kan ikke indberettes frem i tiden. Du kan for eksempel ikke i januar måned indberette for marts.
  • Ved fejl i lønnen er det vigtigt, at der gives hurtigt besked, og senest tre dage inde i næste måned.
  • Ved lønkørsel indberettes automatisk til ATP og Feriekonto, som efterfølgende opkræver ATP og feriepenge direkte hos skolen. Det anbefales, at ATP og Feriekonto tilmeldes Betalingsservice.

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Foras Lønservice på mail loen@fora.dk.

Læs mere om løn og ansættelsesvilkår

 


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24