Arbejdsmiljø og arbejdspladsvurdering (APV)

APV

Alle arbejdspladser skal have en APV. 

Da aftenskoler betragtes som arbejdspladser, er aftenskolerne omfattet af arbejdsmiljølovens regler, herunder regler om udarbejdelse af en APV. Det er Arbejdstilsynet, der fører tilsyn med området. De har således hjemmel til både anmeldte og uanmeldte besøg i jeres forening for at kontrollere, om arbejdsmiljøloven overholdes, om foreningen har en APV, og om den er opdateret.

En APV er virksomhedens redskab til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system. APV'en skal bl.a. bruges til at finde eventuelle arbejdsmiljøproblemer og finde løsninger på dem. En APV er en løbende proces. Det vil sige, at så snart der sker ændringer i arbejdsmiljøforhold for de ansatte, nye kontorarbejdspladser o. lign., skal APV'en revideres.

APV skal være skriftlig og udarbejdes af ledelsen eller sikkerhedsrepræsentanten i samarbejde med de ansatte. Skolelederen og i sidste ende bestyrelsen er ansvarlig for, at APV'en udarbejdes og revideres mindst hver 3. år.

Omfanget af en APV afhænger af hvor komplicerede arbejdsforholdene er. I Foras foreninger er der tale om forholdene for fortrinsvis undervisere og administrativt personale. Noget, der kan gøre kravet komplekst for folkeoplysende foreninger, er, at man har ansatte der arbejder på steder, hvor foreningen ikke selv har retten til at foretage fornødne ændringer, typisk folkeskoler. En APV skal i sådanne tilfælde indeholde en plan for, hvordan og hvornår man kontakter skolens ledelse for at forsøge at få bragt sagerne i orden. I visse tilfælde kan man lave APV'en i samarbejde med de relevante folkeskoler. Det kan man få mere at vide om ved at kontakte kommunen eller Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har udarbejdet værktøjer til, hvordan man laver en APV. Der er fire trin:

  • Find branche og tjekliste
  • Inddrag medarbejderne
  • Vurder problemerne
  • Lav handlingsplan


Start på Arbejdstilsynets hjemmeside her.

Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation

På arbejdspladser med mere end 9 ansatte (alle undervisere tælles med uanset løntimer), skal der også vælges en sikkerhedsrepræsentant. Derudover skal der i virksomheder med 10 ansatte eller flere være en arbejdsmiljøorganisation (AMO). For at finde ud af, om der er krav om det hos jer, kan I finde hjælp til opgørelse af antal ansatte, der skal tælles med og beregning af timer for deltidsansatte på Arbejdstilsynets hjemmeside her. På samme side findes en guide til, hvordan man etablerer en AMO, hvis I skal det. Guiden er her.


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24