Lokaler til undervisningen


I henhold til Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at anvise egnede lokaler til folkeoplysende virksomhed.

Kommunen afgør, om lokalerne er egnede, og foreningen har som udgangspunkt ikke krav på at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt.

Brug af lokaler er som udgangspunkt gratis, men kommunen kan fastsætte regler om gebyr for anviste lokaler. Foreninger med aktiviteter men uden undervisning kan også få stillet lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter på samme vilkår som til undervisning efter Folkeoplysningsloven.

Fordeling af lokaler
Der er formelt folkeoplysningsudvalget (eller et tilsvarende kommunalt udvalg), der fordeler lokalerne. I praksis sker det på administrativt plan eller på skolerne/institutionerne, såfremt der ikke er problemer med at få fordelt lokalerne.

Faglokaler
Nogle skoler og institutioner er ømme over deres faglokaler og udstyr. Der kan derfor være en god idé at lade underviseren, der skal anvende lokalet, søge direkte kontakt med den ansvarlige faglærer, med skolens pedel eller en anden lokaleansvarlig, så de kan aftale regler for brug af lokalet og dets udstyr.

Tilskud til egne eller lejede lokaler
Kommunen har også mulighed for at give tilskud til foreningens egne eller lejede lokaler, men de er ikke forpligtet til det, hvis de kan anvise lokaler, som de anser for værende egnede.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27