Ansættelse af undervisere


Folkeoplysningsloven stiller ingen formelle krav til undervisernes kvalifikationer, men da netop lærere og instruktører kan være meget afgørende for skolens succes, er det ret væsentligt at ansætte de rigtige.

Før ansættelse af en underviser er det vigtigt at afholde en samtale med vedkommende, hvor man får afdækket lærerens kvalifikationer. Hvis læreren skal ansættes inden for et fagområde, hvor man allerede har en underviser, kan det være en god idé, at inddrage den eksisterende underviser i samtalen, hvis der er specielle forhold at lægge vægt på.

Her følger nogle stikord, som kan anvendes som forberedelse til samtalen:

  • Kendskab til undervisning i aftenskole og folkeoplysning
  • Menneskesyn
  • Uddannelsesmæssig baggrund
  • Faglige kvalifikationer
  • Selvlærte kvalifikationer (erfaringer)
  • Pædagogiske kvalifikationer i forhold til målgruppe (voksne, børn, blandet)
  • Undervisningserfaring
  • Hvilke fagområder dækker ansøgeren


Det er lederen, der ansætter lærerne, og han/hun har et ansvar over for bestyrelsen for, at den bedst mulige medarbejder bliver fundet.
Den, der ansættes skal informeres om de gensidige forpligtelser, en ansættelse indebærer. Læs mere om ansættelseskontrakter og løn her.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27