Løn


Alle lokale aftenskoler er selvstændige juridiske enheder, der fungerer som virksomheder. Det betyder at den lokale aftenskole skal være registreret som arbejdsgiver med CVR nummer og NemId.

Registreringen som arbejdsgiver skal ske på hjemmesiden Virk.dk under Erhvervsstyrelsen. Her vil aftenskolen få tildelt et CVR nummer, som identificerer skolen som virksomhed. CVR nummeret anvendes til indberetninger og oplyses ved henvendelser til offentlige myndigheder.

For at få mulighed for at udbetale løn til undervisere, er det vigtigt, at I ved registreringen af virksomhedsform vælger Forening og ikke Frivillig forening. Kun som forening kan man have ansatte og udbetale løn.

Hvis en ny forening hverken har CVR nummer eller NemId, kan man bruge sin egen personlige NemId ved registrering i CVR registret.

Sekretariatet kan være behjælpelig ved oprettelse af nye foreninger under Fora.


Som arbejdsgiver er aftenskolen underlagt regler for:

  •          Skat (herunder A-indkomst /B-indkomst)
  •          Arbejdsmarkedsbidrag (AM bidrag)
  •          ATP(Arbejdsmarkedets TillægsPension)
  •          AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion)
  •          AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomsforsikring)
  •          Feriegodtgørelse
  •          Dagpenge ved sygdom, barsel og ledighed
  •          Lovpligtige forsikringer (se særligt afsnit)
  •          Regler for løn- og ansættelsesvilkår jævnfør folkeoplysningslovens løncirkulære (for ansatte udenfor folkeoplysningsloven gælder reglerne for FOAS).

VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24